دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی حمایت تحصیلی زیر مقیاس ها: حمایت تحصیلی از سوی همسال – حمایت تحصیلی از سوی پدر – حمایت تحصیلی از سوی مادر – حمایت تحصیلی از سوی معلم سازندگان پرسشنامه: ساندز و پلانکت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد […]

پرسشنامه منافع فردی کلایکمن و هنینگ

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۴ هدف: ارزیابی منافع فردی در سازمان سازندگان پرسشنامه: کلایکمن و هنینگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان […]

پرسشنامه تعهدات حرفه ای کلایکمن و هنینگ

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش تعهدات حرفه ای در کارکنان سازمان سازندگان پرسشنامه: کلایکمن و هنینگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، […]

پرسشنامه تعهدات اجتماعی سینگاپاکدی

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۵ هدف: سنجش تعهدات اجتماعی در کارکنان سازمان سازندگان پرسشنامه: سینگاپاکدی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۶ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از […]

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: سنجش اخلاق اداری در کارکنان سازمان زیر مقیاس ها: تعهدات حرفه ای – ایدئولوژی های اخلاقی – تعهدات اجتماعی – تعهدات سازمانی – منافع فردی سازندگان پرسشنامه: هانت، سینگاپاکدی، کلایکمن و هنینگ، فورسیث و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) […]

پرسشنامه هوشمندسازی مدارس

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۰۶ هدف: ارزیابی میزان موفقیت هوشمند سازی مدارس کشور زیر مقیاس ها: میزان استفاده از رایانه در کارهای شخصی – میزان استفاده از رایانه و منابع الکترونیکی در تدریس – روشهای تدریس در یادگیری / یاددهی – میزان استفاده از منابع اطلاعاتی – نظام آموزشی – موانع کاربرد تجهیزات چندرسانه ای در […]

پرسشنامه عزت نفس نوجوانان و جوانان کوپر اسمیت

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: عزت نفس نوجوانان و جوانان کوپر اسمیت تعداد گویه ها: ۵۸ هدف: سنجش عزت نفس نوجوانان و جوانان زیر مقیاس ها: عزت نفس عمومی – عزت نفس خانوادگی – عزت نفس اجتماعی – عزت نفس تحصیلی / شغلی – مقیاس دروغ نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد […]

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (مقیاس شدت)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: فرسودگی شغلی مزلاچ (مقیاس شدت) تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش فرسودگی هیجانی، پدیده های شخصیت زدایی و فقدان تحقق شخصی زیر مقیاس ها: خستگی عاطفی – مسخ شخصیت – عملکرد فردی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word […]

پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) تعداد گویه ها: ۶۹ هدف: ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خود زیر مقیاس ها: ارزیابی ظاهر – گرایش ظاهر – ارزیابی تناسب – گرایش تناسب – ارزیابی سلامت – گرایش سلامت – گرایش بیماری – رضایت بدنی – وزن ذهنی – دلمشغولی […]

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر (TISS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر (TISS) تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: بررسی میزان مهارت های اجتماعی در نوجوانان زیر مقیاس ها: رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻄﻠﻮب – رﻓﺘﺎرﻫﺎی غیر اجتماعی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: […]