دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی

تاثیر عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی ارزیابی ابزاری موثر در دست مدیریت منابع انسانی است که انجام صحیح و منطقی آن ضمن آنکه سازمان را با کارایی به اهداف خود می رساند منافع کارکنان نیز تامین می گردد. و بسیاری از تنشها و تضادهای مخرب را بین کارکنان و کارکنان […]

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

میزان افسردگی دانش آموزان

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه انجام گرفت. به این صورت که تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان (۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر) با روش نمونه‎ گیری […]

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه

رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه هدف از انجام پژوهش حاضر، «بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه مدیریت آموزش و پرورش می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دبیران مقطع متوسطه(۴۰۰ نفر) […]

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با نوع شخصیت در دانشجویان

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با نوع شخصیت در دانشجویان

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با نوع شخصیت در دانشجویان هدف از این تحقیق ، بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و نوع شخصیت دانشجویان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان رشته حقوق ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد که از این تعداد ۱۰۰ […]

پروژه وب سایت فروشگاه الکترونیکی با PHP & MySQL & HTML & CSS & JQuery

پروژه سایت فروشگاه با php mysql

عنوان پروژه: وب سایت فروشگاه الکترونیکی با PHP & MySQL & HTML & CSS & JQuery این پروژه یک پروژه فروشگاه الکترونیکی محصولات آموزشی است که با استفاده از تکنولوژی های روز PHP & MySQL & HTML & CSS & JQuery برنامه نویسی شده است. این پروژه صرفاً مناسب پروژه های دانشجویی دوره کاردانی و […]