دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقاله بررسی علل و پیامد های مصرف گرایی بر جامعه با نگاهی آسیب شناسانه

مقاله

عنوان مقاله: بررسی علل و پیامد های مصرف گرایی بر جامعه با نگاهی آسیب شناسانه با توجه به سیر فزاینده و همراه با شتاب مصرف گرایی درکشور ما که به عوامل متعددی بستگی دارد. می توان علل و عوامل آن را در زمینه هایی از جمله: مشکلات اجتماعی ، سیاست های اقتصادی ، تربیتی، فرهنگی، […]

مقاله بررسی رابطه ابعاد مدرنیسم با افزایش طلاق

مقاله

عنوان مقاله: بررسی رابطه ابعاد مدرنیسم با افزایش طلاق طلاق اندوه بارترین و تلخ ترین نوع رهایی از جهنم ناسازگاری­هاست که در زندگی زوجین به علت عدم سنخیت فرهنگی و اجتماعی و در اثر سوء تفاهم ­ها ، رفتارها و تصورات غلط از یکدیگر و یا وجود بیماری اعتیاد ،خشونت های خانگی و ده­ها عامل […]

مقاله آسیب شناسی اصلاح الگوی مصرف در چشم انداز ایران اسلامی چالشها و راهکارها

مقاله

عنوان مقاله: آسیب شناسی اصلاح الگوی مصرف در چشم انداز ایران اسلامی چالشها و راهکارها سیر فزاینده و همراه با شتاب مصرف گرایی درکشور ما به عوامل متعددی از جمله مشکلات اجتماعی ، سیاست های اقتصادی ، تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و… بستگی دارد. اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌ سازی پایدار است و این خود نیازمند […]

مقاله اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان

مقاله

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان این تحقیق با هدف مقایسه اثرات آموزش راهبرد شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان […]

پایان نامه نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه آموزشی مناسب

نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی

عنوان پایان نامه: نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه آموزشی مناسب هدف این پژوهش، « نیازسنجی آموزشی داوطلبین شغل معلمی به منظور طراحی برنامه­ آموزشی مناسب » می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه ­آماری کلیه داوطلبان شغل معلمی(معلمان جدیدالاستخدام) می باشند که از ۵ منطقه آموزشی با […]

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی

تاثیر عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی ارزیابی ابزاری موثر در دست مدیریت منابع انسانی است که انجام صحیح و منطقی آن ضمن آنکه سازمان را با کارایی به اهداف خود می رساند منافع کارکنان نیز تامین می گردد. و بسیاری از تنشها و تضادهای مخرب را بین کارکنان و کارکنان […]

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

میزان افسردگی دانش آموزان

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه انجام گرفت. به این صورت که تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان (۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر) با روش نمونه‎ گیری […]

پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه

رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه هدف از انجام پژوهش حاضر، «بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه مدیریت آموزش و پرورش می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دبیران مقطع متوسطه(۴۰۰ نفر) […]

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با نوع شخصیت در دانشجویان

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با نوع شخصیت در دانشجویان

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با نوع شخصیت در دانشجویان هدف از این تحقیق ، بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و نوع شخصیت دانشجویان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان رشته حقوق ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد که از این تعداد ۱۰۰ […]

پروژه وب سایت فروشگاه الکترونیکی با PHP & MySQL & HTML & CSS & JQuery

پروژه سایت فروشگاه با php mysql

عنوان پروژه: وب سایت فروشگاه الکترونیکی با PHP & MySQL & HTML & CSS & JQuery این پروژه یک پروژه فروشگاه الکترونیکی محصولات آموزشی است که با استفاده از تکنولوژی های روز PHP & MySQL & HTML & CSS & JQuery برنامه نویسی شده است. این پروژه صرفاً مناسب پروژه های دانشجویی دوره کاردانی و […]