دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پروپوزال بررسی تأثیر حالات روانی کاربران اینترنت بر میزان تشخیص در هنگام جستجو

پروپوزال

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر حالات روانی کاربران اینترنت بر میزان تشخیص در هنگام جستجو امروزه بیشتر دانشجویان و محققین برای تحقیقات خود از اینترنت و موتورهای جستجو بهره می گیرند، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و ناپیوسته یکی از راه هایی است که محققان و پژوهشگران، دانشجویان و حتی دانش آموزان برای دستیابی به […]