مقاله جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش

عنوان مقاله: جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش در هزاره جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جهان را در نور دیده است و بر بسیاری از نظامهای بشری تأثیر گذاشته است . کشورها نیز برای توسعه سرمایه انسانی اولویت بیشتری را بر راهبردهایی جهت افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت و قائل شده اند . اگر جامعه ای در صورت همگرایی با روند جهانی شدن باشد ، قطعاً همانندی و تطابق با روند جهانی جزء اهداف آموزش ملی اش قرار می گیرد و فرآیند آن از طریق فناوری اطلاعات تسریع می شود. تعداد صفحات: ۲۵ فرمت فایل: pdf دانلود با لینک مستقیم  

مقاله فناوری اطلاعات و نقش آن در بازارهای مالی

عنوان مقاله: فناوری اطلاعات و نقش آن در بازارهای مالی رشد و پویایی اقتصاد کشور بدون مشارکت عمومی تمامی اقشار جامعه امری امکان ناپذیر است ، بنابراین فراهم سازی امکان سرمایه گذاری تمامی اقشار جامعه در بازار بورس اوراق بهادار ، گامی در جهت افزایش مشارکت عمومی در توسعه اقتصاد ملی است . فراهم آوردن امکانات لازم از جمله تکنولوژی های موثر در این زمینه مانند فناوری اطلاعات (IT) باعث تسریع در رشد این نوع بازارها می گردد. نتایج حاصل از بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در حال حاضر ، بورس اوراق بهادار ایران با توجه به امکانان فنی و مخابراتی ، وضعیت بانکداری الکترونیکی ، تصویب قوانین و مقررات مربوط و فرهنگ سازی در این راستا ، قادر به پیاده سازی داد و ستد الکترونیک سهام ، به صورت کارا و موثر نخواهد بود اما با انجام اقداماتی در جهت فراهم سازی زیر ساختارهای پیشنهادی در یک افق زمانی نزدیک که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله کشور تعیین گردیده است ، این کار عملی خواهد بود. تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: pdf دانلود با لینک مستقیم  

مقاله بررسی میزان پذیرش تدارکات الکترونیکی و خرید الکترونیکی در سازمانها

عنوان مقاله: بررسی میزان پذیرش تدارکات الکترونیکی و خرید الکترونیکی در سازمانها هدف کلی: بررسی پذیرش یا عدم پذیرش تدارکات و خرید الکترونیکی برای بررسی میزان پذیرش تدارکات الکترونیکی و خرید الکترونیکی در سازمانها مطالعه ای توصیفی تحلیلی را به صورت مقطعی انجام دادیم . اطلاعات فردی اجتماعی متغییر های سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، وضعیت تأهل ، جایگاه شغلی ، سنوات خدمت ، سابقه کار در شرکتهای وابسته ، نوع استخدام و آموزش ضمن خدمت در مورد کاربرد تکنولوژی بودند. استفاده از ضریب آلفا کرونباخ معادل ۷۳ % و روایی ابزار با استفاده از سنجش محتوا مورد تأیید قرار گرفت. نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و در دسترس انجام شد.معیارهای ورود نمونه شامل (۱) مدیران بخش فناوری اطلاعات (۲) کاربران استفاده کننده از رایانه و فناوری های مربوط به تدارکات الکترونیکی و معیارهای خروج نمونه شامل سایر رده های شغلی مانند کارمندان غیر شاغل در زمینه فعالیتهای نرم افزاری و سخت افزاری بودند. از بین ۳ سازمان شرکت کننده و پاسخ دهنده هر ۳ سازمان از پذیرندگان خرید الکترونیکی بودند. در بررسی ارتباط بین نمره کل مقولات مرتبط با میزان پذیرش تدارکات و خرید الکترونیکی با هر یک از متغییر های فردی اجتماعی نتایج نشان داد…

مقاله مدیریت تکنولوژی RFID در سازمانها رویکردی نو در اصلاح الگوی مصرف

عنوان مقاله: مدیریت تکنولوژی RFID در سازمانها رویکردی نو در اصلاح الگوی مصرف شاید بتوان گفت تکنولوژی جدید نیازهای جدید خلق کرده است و این نیاز ها باید به نوعی به وسیله مصرف ارضا شود؛ ولی تکنولژی همیشه به مصرف منتهی نمی گردد! چه بسا تکنولوژیهایی وجود دارند که با توسعه و مدیریت آنها در سازمانها بتوان میزان مصرف را کاهش داد. یکی از این تکنولوژیها، تکنولوژی RFID (شناساگر امواج رادیویی) است که روز به روز در سازمانها و زندگی افراد انسانی بیشتر رخنه می کند. این مقاله با معرفی اجمالی تکنولوژی RFID آغاز و پس از مروری بر تاریخچه و تشریح اجزای آن، به مقایسه بارکد با آن می پردازد . در ادامه کارکردها و نحوه مدیریت RFID در جهت کاهش شغلهای کاذب، افزایش دقت و کاهش نیروی انسانی کنترل گر، مدیریت RFID در صنایع مختلف و … با هدف اصلاح الگوی مصرف در سازمانها تبیین شده است . و در انتها با نیم نگاهی بر کژ کارکردهای RFID پیشنهاداتی نیز برای رفع این چالشها ارائه گردیده است. تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: pdf دانلود با لینک مستقیم

مقاله مزیت رقابتی حاصل از سیستمهای اطلاعات و فناوری اطلاعات

عنوان مقاله: مزیت رقابتی حاصل از سیستمهای اطلاعات و فناوری اطلاعات توجه فزاینده سازمانها و دولتها به سیستمهای الکترونیک و فناوری اطلاعات، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که هم بر محیط عمومی همه سازمانها (به طورعام) و هم بر فعالیتهای مختلف سازمانها (به طور خاص) می گذارد. در کشورهای پیشرفته و تازه صنعتی شده جهان، استفاده از تجارت الکترونیک به لحاظ مزایای آن روز به روز گسترش می یابد، اما کشورهای درحال توسعه را با مشکلات مختلفی مواجه می سازد. در این مقاله ابتدا به معرفی و تعریف سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات پرداخته وسپس اهمیت فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات و تأثیرآنها بر کارایی و نیز مزیت رقابتی سازمانها بررسی می شود. در ادامه مقاله به بررسی سیستمهای اتوماسیون (خودکار) می پردازیم. در دهه هشتاد میلادی ، این ایده مطرح شد که سیستمهای اطلاعاتی می توانند موجب برتری یک سازمان بر رقبایش شوند و همین ایده ، انگیزه و مبنایی شد برای چندین تحقیق که نشان دهند چگونه تکنولوژی های جدید نظیر بانکهای اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی می توانند موجب برتری یک سازمان بر رقبایش گردند. تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: pdf دانلود با لینک مستقیم

مقاله نقش تکنولوژی RFID در اصلاح الگوی مصرف در کتابخانه ها

عنوان مقاله: نقش تکنولوژی RFID در اصلاح الگوی مصرف در کتابخانه ها امروزه با توجه به قیمت انرژی و سوخت وهمچنین هزینه های نیروی انسانی در مواردی مانند رفت وآمد پرسنل در کتابخانه ها و همچنین امکان سرقت کتاب ها، ردیابی حمل و نقل و تدارکات به شیوه ای سنتی، مدیریت مشکل میزان کالاها ، درخواست های خرید وفهرست برداری اموال با توجه به محدودیت فضای انبارها، هزینه نظارت افراد بر ورود و خروج از درب ها، هزینه سرقت کالاها از خرده فروشی ها و بسیاری از هزینه های سربار قابل کم شدن دیگر وبا در نظر گرفتن سرعت پیشرفت تکنولوژی فناوری اطلاعات و هزینه زمان صرف شده برای بسیاری از این امور که به این هزینه ها افزوده شده است، لزوم استفاده از سیستم هوشمندی برای اتوماتیک کردن و صرفه جویی در هزینه و زمان استفاده از سیستم های قدیمی احساس می شود. یکی از این سیستم های هوشمند که در این مقاله به آن اشاره می شود RFID می باشد که می تواند تأثیر زیادی در اصلاح الگوی مصرف، خصوصاً در کتابخانه ها داشته باشد. تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: pdf دانلود با لینک مستقیم

مقاله اولویت بندی خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس عوامل مؤثر بر پذیرش آن ها

عنوان مقاله: اولویت بندی خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس عوامل مؤثر بر پذیرش آن ها دراین پژوهش،ابتدا عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های نوین با استفاده از اسناد ومدل های مرتبط، شناسایی و بر اساس آن مدلی متشکل از عوامل کمی و عوامل کیفی طراحی و بر اساس این مدل میزان مطلوبیت خدمات قابل ارائه از سوی سیستم بانکداری الکترونیک کشور مورد آزمون قرار گرفت. تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: pdf دانلود با لینک مستقیم

مقاله نقش فناوری اطلاعات در ایجاد فرصتهای کارآفرینی برای زنان ایران

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در ایجاد فرصتهای کارآفرینی برای زنان ایران فناوری اطلاعات درایجاد فرصتهای کارآفرینی در دنیا از موضوعات مهمی است که اغلب کشورهای پیشرفته دنیا آن را به طورجدی مورد توجه قرار داده اند. با نگرش به اینکه نیمی از مردم جهان زنان اند، راهبردهای توسعه در اغلب کشورها باید برای برون رفت از گوشه نشینی اقتصادی واجتماعی، نگاهی به زنان نیز داشته باشد تا فرصتهایی برای رشد وگونه گونی پدید آید. با وجود این، هنوز تصویر روشنی ازاشتغال وحضور زنان ایران در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد. تکنولوژیهای نوین مانند فناوری اطلاعات از مهمترین حوزههای شغلی در دنیای امروز به شمار میروند. لذا فضای اشتغال ایران می طلبد به نحو مطلوبی این فناوری و فرصتهای شغلی آن، که میتواند در آینده به عنوان فرصت یا تهدید برای زنان جامعه ما مطرح باشد مورد مطالعه وتحقیق قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت آن را دریابیم و آن را به عنوان یک فرصت یا تهدید مدیریت نماییم. در این مقاله به تشریح نقش فناوری اطلاعات درایجاد فرصت های کارآفرینی برای زنان، بخصوص زنان ایران پرداخته میشود. امید است مطالبی که در این تحقیق ارائه شده است در حدی باشد تا در تصمیم سازی ها و تدابیری که…

مقاله مدل انتخاب سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS با رویکرد فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی AHP

عنوان مقاله:  مدل انتخاب سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS با رویکرد فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی AHP استفاده از سیستمهای نوین مدیریت تکنولوژی به سرعت جای خود را در صنایع و سازمان ها باز می کند. در این میان فناوری اطلاعات به عنوان تکنولوژی روز، نقش عمده ای را در این فرایند ایفا می کند. سیستم های مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (Computerized Maintenance Management System‐CMMS)، با بکارگیری تکنولوژی فناوری اطلاعات در مکانیزه نمودن سیستم مدیریتی نگهداری و تعمیرات، استفاده بهینه از قابلیت های موجود سازمان را ممکن میسازند. تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: pdf دانلود با لینک مستقیم

مقاله تلفیق فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در اثربخشی پروژه های شش سیگما

عنوان مقاله: تلفیق فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در اثربخشی پروژه های شش سیگما سازمانها همواره در تلاش برای بکارگیری راهکارهایی مفید در جهت مدیریت برتر کیفیت که منتج به سودآوری بالاتر، کسب وجه اعتبار بالا در بین سازمانهای رقیب و مشتریان میشود، هستند. یکی از این راهکارها، استفاده از روش شش سیگما میباشد، ولی با توجه به مدرنیزه شدن محیطهای تجاری سازمانهای امروزی، بکارگیری شش سیگمای سنتی در سازمانها بویژه در سازمانهای بزرگ، دیگر نمیتواند در مقایسه با گذشته دارای کارایی بالایی باشد. تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: pdf دانلود با لینک مستقیم