دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقاله جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش

مقاله

عنوان مقاله: جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش در هزاره جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جهان را در نور دیده است و بر بسیاری از نظامهای بشری تأثیر گذاشته است . کشورها نیز برای توسعه سرمایه انسانی اولویت بیشتری را بر راهبردهایی جهت افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت و قائل شده […]

مقاله فناوری اطلاعات و نقش آن در بازارهای مالی

مقاله

عنوان مقاله: فناوری اطلاعات و نقش آن در بازارهای مالی رشد و پویایی اقتصاد کشور بدون مشارکت عمومی تمامی اقشار جامعه امری امکان ناپذیر است ، بنابراین فراهم سازی امکان سرمایه گذاری تمامی اقشار جامعه در بازار بورس اوراق بهادار ، گامی در جهت افزایش مشارکت عمومی در توسعه اقتصاد ملی است . فراهم آوردن […]

مقاله بررسی میزان پذیرش تدارکات الکترونیکی و خرید الکترونیکی در سازمانها

مقاله

عنوان مقاله: بررسی میزان پذیرش تدارکات الکترونیکی و خرید الکترونیکی در سازمانها هدف کلی: بررسی پذیرش یا عدم پذیرش تدارکات و خرید الکترونیکی برای بررسی میزان پذیرش تدارکات الکترونیکی و خرید الکترونیکی در سازمانها مطالعه ای توصیفی تحلیلی را به صورت مقطعی انجام دادیم . اطلاعات فردی اجتماعی متغییر های سن ، جنس ، میزان […]

مقاله مدیریت تکنولوژی RFID در سازمانها رویکردی نو در اصلاح الگوی مصرف

مقاله

عنوان مقاله: مدیریت تکنولوژی RFID در سازمانها رویکردی نو در اصلاح الگوی مصرف شاید بتوان گفت تکنولوژی جدید نیازهای جدید خلق کرده است و این نیاز ها باید به نوعی به وسیله مصرف ارضا شود؛ ولی تکنولژی همیشه به مصرف منتهی نمی گردد! چه بسا تکنولوژیهایی وجود دارند که با توسعه و مدیریت آنها در […]

مقاله مزیت رقابتی حاصل از سیستمهای اطلاعات و فناوری اطلاعات

مقاله

عنوان مقاله: مزیت رقابتی حاصل از سیستمهای اطلاعات و فناوری اطلاعات توجه فزاینده سازمانها و دولتها به سیستمهای الکترونیک و فناوری اطلاعات، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که هم بر محیط عمومی همه سازمانها (به طورعام) و هم بر فعالیتهای مختلف سازمانها (به طور خاص) می گذارد. در کشورهای پیشرفته و […]

مقاله نقش تکنولوژی RFID در اصلاح الگوی مصرف در کتابخانه ها

مقاله

عنوان مقاله: نقش تکنولوژی RFID در اصلاح الگوی مصرف در کتابخانه ها امروزه با توجه به قیمت انرژی و سوخت وهمچنین هزینه های نیروی انسانی در مواردی مانند رفت وآمد پرسنل در کتابخانه ها و همچنین امکان سرقت کتاب ها، ردیابی حمل و نقل و تدارکات به شیوه ای سنتی، مدیریت مشکل میزان کالاها ، […]

مقاله اولویت بندی خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس عوامل مؤثر بر پذیرش آن ها

مقاله

عنوان مقاله: اولویت بندی خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس عوامل مؤثر بر پذیرش آن ها دراین پژوهش،ابتدا عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های نوین با استفاده از اسناد ومدل های مرتبط، شناسایی و بر اساس آن مدلی متشکل از عوامل کمی و عوامل کیفی طراحی و بر اساس این مدل میزان مطلوبیت خدمات قابل ارائه […]

مقاله نقش فناوری اطلاعات در ایجاد فرصتهای کارآفرینی برای زنان ایران

مقاله

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در ایجاد فرصتهای کارآفرینی برای زنان ایران فناوری اطلاعات درایجاد فرصتهای کارآفرینی در دنیا از موضوعات مهمی است که اغلب کشورهای پیشرفته دنیا آن را به طورجدی مورد توجه قرار داده اند. با نگرش به اینکه نیمی از مردم جهان زنان اند، راهبردهای توسعه در اغلب کشورها باید برای برون […]

مقاله مدل انتخاب سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS با رویکرد فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی AHP

مقاله

عنوان مقاله:  مدل انتخاب سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS با رویکرد فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی AHP استفاده از سیستمهای نوین مدیریت تکنولوژی به سرعت جای خود را در صنایع و سازمان ها باز می کند. در این میان فناوری اطلاعات به عنوان تکنولوژی روز، نقش عمده ای را در این فرایند ایفا می […]

مقاله تلفیق فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در اثربخشی پروژه های شش سیگما

مقاله

عنوان مقاله: تلفیق فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در اثربخشی پروژه های شش سیگما سازمانها همواره در تلاش برای بکارگیری راهکارهایی مفید در جهت مدیریت برتر کیفیت که منتج به سودآوری بالاتر، کسب وجه اعتبار بالا در بین سازمانهای رقیب و مشتریان میشود، هستند. یکی از این راهکارها، استفاده از روش شش سیگما میباشد، ولی […]