دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه بررسی تأثیر شیر مادر بر بهره هوشی کودکان اول ابتدایی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر شیر مادر بر بهره هوشی کودکان اول ابتدایی شیر مادر حاوی مواد غذایی فراوانی است که تمام نیازهای غذایی کودک را در ۶ ماه اول سال تولد به طور کامل تأمین می کند. تا یک سالگی هم به همراه شروع مواد غذایی تکمیلی حتماً باید ادامه داده شود. شیر مادر […]