دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه امکان سنجی مهار آلاینده های اتوبوس های پایانه های داخل شهری در حالت کار درجا

پایان نامه

عنوان پایان نامه: امکان سنجی مهار آلاینده های اتوبوس های پایانه های داخل شهری در حالت کار درجا امروزه یکی از مسائل روز جهان و به تبع آن کشور بحث آلودگی هوا است و از میان منابع آلوده کننده هوا، سهم عمده از آن خودروها می باشد. یکی از منابع آلودگی هوا کار کردن در […]