دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه

عنوان پایان نامه: داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم بالای داده های ذخیره شده در این سیستم ها، نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد. با استفاده از پرسش […]

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت مخابرات

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت مخابرات امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات، سیستم های نوینی تولید شده است که می تواند سازمان را در کاهش هزینه های داخلی، تعامل بهتر با محیط و در نهایت به دست آوردن سود یاری رساند. یکی از این ابزارها، «مدیریت ارتباط مشتری» است. […]

پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان در چند سال اخیر واژه «مدیریت ارتباط با مشتری» توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی، فناوری اطلاعات و … به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران و کسب و کارها در […]

پایان نامه بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهمترین وظایف و مسئولیتهای مدیر محسوب می شود و انجام چنین وظیفه خطیری بدان معناست که تعهد سازمانی کارمندان و احساس مسئولیت شاغلان رشد روز افزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان، در واقع مسئول میزان و […]

پایان نامه ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. […]

پژوهشنامه مدیریت هوش هیجانی

پایان نامه

عنوان پژوهشنامه: مدیریت هوش هیجانی فهرست مطالب پیشگفتار مقاله بررسی نقش هوش عاطفی در تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مقاله بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان فارس مقاله رهبری مبتنی بر هوش عاطفی و اثربخشی هیئت علمی (مدل FEMAIL) مقاله بهبود عملکرد در […]

پایان نامه مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی مطالعه حاضر به مقایسه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی از نقطه نظرهای مختلف شامل موارد مجاز و غیر مجاز از نظر هر دو نظام می پردازد. این مطالعه به عنوان نمونه ای از بانک های اسلامی و اصول و قواعد نظام بانکداری در سایر کشورها، […]

پایان نامه مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه

عنوان پایان نامه: مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بطور کلی سود دریافتی یکی از مسائل مهم در بازدهی سرمایه گذاری برای سرمایه گذار می باشد. از آنجا که هر چه سود تقسیمی بیشتر باشد بدیهی است سرمایه گذار حاضر است بهای بیشتری […]

پایان نامه بررسی ویژگی سازمان های مجازی یادگیرنده و چگونگی کاربست آن در دانشگاه

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی ویژگی سازمان های مجازی یادگیرنده و چگونگی کاربست آن در دانشگاه به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می بریم تفاوت بسیاری میان سازمان های امروزی و گذشته وجود دارد و در این ارتباط «چارلز هندی» از صاحب نظران رشته مدیریت می گوید: «مدیران امروز با سازمان هایی سر […]

پایان نامه بررسی رابطه بیگانگی سازمانی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان و مدیران مقطع ابتدایی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بیگانگی سازمانی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان و مدیران مقطع ابتدایی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای بیگانگی سازمانی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری مدیران و معلمان مقطع ابتدایی انجام شد. در این مطالعه روش تحقیق همبستگی مورد استفاده قرار گرفت. از جامعه مدیران […]