دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پاورپوینت نظریه های کلاسیک

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: نظریه های کلاسیک برای دانلود پاورپوینت نظریه های کلاسیک به ادامه مطلب مراجعه کنید. نظریه های کلاسیک تشابه مدیریت علمی دلایل عدم کرایی از نظر تیلور اصول چهارگانه تیلور ویژگیهای مدیریت علمی کاربرد مدیریت علمی در سطوح سازمانی کاربرد مدیریت علمی در آموزش و پرورش محدودیت های الگوی تیلور هارینگتون امرسون فایول اصول […]

پاورپوینت نظریه های سازمان و مدیریت

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: نظریه های سازمان و مدیریت سازمانی که با استفاده از خرده سیستم ها و تکیه بر درس ها و تجربه هایی که به دست می آورد به طور پیوسته عملکرد خود را بهبود می بخشد. (پیتر سنج) فهرست مطالب: رهیافتهای عمده در سیر تکوین نظریه های مدیریت مدیریت علمی اصول علم اداره (نظریه […]

پاورپوینت نظریه اسناد

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت:  نظریه اسناد اسناد عبارت است از فرآیندی که افراد بکار می برند تا رویدادها را به عوامل زیربنایی آنها پیوند دهند. فهرست مطالب: اسناد نظریه اسناد هایدر نظریه اسناد استنباط تطابقی نظریه تغییر همگام نظریه ترکیبی اسناد مدل شیور طبقه بندی سه بعدی تئوریهای خودتنظیمی – فراشناختی تئوری هدفگذاری ادوین لاک کاربرد هدفگذاری […]

پاورپوینت مدیریت مشارکتی

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: مدیریت مشارکتی مشارکت در تصمیم گیری یک مفهوم قدیمی اما با مفهوم سیاسی – اجتماعی تازه است که راهکارهایی را برای حل برخی مسائل سازمانی و مدیریتی ارائه می دهد. با توجه به اینکه پذیرش فزاینده آن در کشورهای مختلف دیگر مشارکت یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. مشارکت در سازمانهای مدرن […]

پاورپوینت مدیریت کیفیت در تولید آمار

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: مدیریت کیفیت در تولید آمار کیفیت مجموعه خصوصیات و ویژگی های یک محصول و یا خدمات است که قادر به تأمین نیازهای ضمنی و از پیش تعیین شده باشد. کیفیت در آمارهای رسمی یک مغهوم چند بعدی است. فهرست مطالب: مفاهیم پایه ای دیدگاههای کیفیت تعریف کیفیت مدیریت کیفیت تضمین کیفیت تفاوتهای کنترل […]

پاورپوینت مدیریت زمان

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: مدیریت زمان برای امروز و هر روز خود برنامه داشته باشید و تابع برنامه ی خود باشید . (نرمن) فهرست مطالب: مقدمه برنامه ریزی برای زمان درک ارزش زمان ویژگی های زمان خودآزمایی شرایط مساوی مراحل برنامه ریزی زمان اولویت بندی برنامه ریزی روشهایی برای نهایت بهره بردازی از زمان موانع اثربخشی مدیریت […]

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: مدیریت رفتار سازمانی شناخت و بکارگیری رفتار صحیح، محیط سازمان را جالبتر و جذابتر و میزان بهره وری (Productivity) آن را افزایش می دهد. فهرست مطالب: جایگاه و هدف درس چارچوب کتاب فصل اول: موضوع رفتار سازمانی اساس رفتار سازمانی نقش رفتار در سازمان ابعاد سه گانه مدیریت نگرش رفتار سازمانی به کارکنان […]

پاورپوینت مدیریت تغییر و سازمان های یادگیرنده

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: مدیریت تغییر و سازمان های یادگیرنده مدیریت سازمانهای امروزی باید پاسخگوی تغییرات سریع محیط اطراف باشد. دو روند اصلی باعث این تغییر مدیریت شده است: ۱- نرخ فزاینده تغییرات که در سایه رقابت جهانی بوجود آمده است. ۲- تغییر زیربنایی که در فن آوریهای سازمان رخ داده است. مدیر امروزی باید سکون را […]

پاورپوینت مدیریت تصویرپردازی دیگران

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: مدیریت تصویرپردازی دیگران مثبت جلوه دادن خود در پیش دیگران مزایایی دارد: ۱- در بدست آوردن شغل دلخواه به فرد کمک می کند. ۲- موجب ارزشیابی مثبت می گردد. ۳- حقوق برتر و ارتقاء سریعتر را به ارمغان می آورد. فهرست مطالب: مقدمه مدیریت رفتار خویشتن مقوله جسم بر مبنای تقوا از دیدگاه […]

پاورپوینت مدیریت تحول

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: مدیریت تحول تحول سازمانی فرآیندی است برنامه ریزی شده یا اصولی و نظام مند که با بهره گیری از ارزشها و اصول علوم رفتاری کاربردی در سازمانها در پی افزایش اثربخشی فردی و سازمانی است. فهرست مطالب: شاهراه تحولات و تغییرات مدیریت تحول تحول اداری نقش انسان در فرآیند تحول سازمانی تواضع مدیریتی […]