دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقاله نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در تصمیم گیری های نظام آموزشی ایران با ترسیم مدل سیستمی

مقاله

عنوان مقاله: نقش و کاربرد رویکرد سیستمی در تصمیم گیری های نظام آموزشی ایران با ترسیم مدل سیستمی از آنجا که اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ‌ای، آموزش‌ عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌ انداز یکی از اهداف […]

مقاله شناسایی دارایی های تکنولوژی در گروه صنعتی ایران خودرو

مقاله

عنوان مقاله: شناسایی دارایی های تکنولوژی در گروه صنعتی ایران خودرو دارایی های تکنولوژی مانند سایر منابع سازمان از قبیل منابع انسانی، مالی و … نیاز به مدیریت دارند.مدیریت دارایی های تکنولوژی به موضوعاتی چون استفاده موثر از دارایی های موجود، استراتژی هایی جهت اکتساب دارایی های مورد نیاز و تدابیری برای بهره برداری و […]

مقاله سیستمهای اطلاعاتی انبارداری با نگرش ESS-EIS

مقاله

عنوان مقاله: سیستمهای اطلاعاتی انبارداری با نگرش ESS-EIS یکی ازبخش هایی که در نقش حلقه اصلی ارتباطات سازمانی با سایر بخش های سازمان ارتباط دارد واحد انبار است ، به نحویکه عملکرد بهینه آن نیازمند نظارت و هماهنگی با کلیه قسمت های سازمان است . امروزه رخدادهای سیستم انبار صرفاً به نگهداری و حفظ اقلام […]

مقاله سیستم مدیریت دانش و دانش محور کردن سرمایه های انسانی برای ایجاد ارزش در سازمانها

مقاله

عنوان مقاله: سیستم مدیریت دانش و دانش محور کردن سرمایه های انسانی برای ایجاد ارزش در سازمانها امروزه یکی از مهمترین سرمایه های سازمان کارکنان دانشی آن محسوب می شوند که منجر به خلق فناوری های جدید، فرآیندهای سازمانی نوین و تولید محصولات جدید می گردند.در این راستا این مقاله به معرفی مدیریت دانش و […]

مقاله راهکارها و ابزارهای پرورش نوآوری و منابع انسانی نوآور در جهت تحقق عملی اصلاح الگوی مصرف

مقاله

عنوان مقاله: راهکارها و ابزارهای پرورش نوآوری و منابع انسانی نوآور در جهت تحقق عملی اصلاح الگوی مصرف یکی از راهکارهای تحقق عملی شعار اصلاح الگوی مصرف، بهره مندی از نخبگان و پرورش قدرت خلق ایده و توجه به نوآوری های درون سازمانی می باشد، چرا که نوآوری در سازمان می تواند همان میزان مصرف […]

مقاله راهبردها و فناوری های نوین انجام وظایف دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری

مقاله

عنوان مقاله: راهبردها و فناوری های نوین انجام وظایف دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تغییرات بوجود آمده در عصر اطلاعات و ارتباطات، لزوم توجه دولت و دستگاههای اجرایی کشور به بحث دولت الکترونیکی لازم و ضروری است. از یک دیدگاه کشورها به این نتیجه رسیده اند که بدون استفاده از ابزارهای […]

مقاله دولت الکترونیک رویکردی نوین در اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی

مقاله

عنوان مقاله: دولت الکترونیک رویکردی نوین در اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی دولت الکترونیک; ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی فراهم سازد و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید […]

مقاله جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش

مقاله

عنوان مقاله: جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش در هزاره جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جهان را در نور دیده است و بر بسیاری از نظامهای بشری تأثیر گذاشته است . کشورها نیز برای توسعه سرمایه انسانی اولویت بیشتری را بر راهبردهایی جهت افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت و قائل شده […]

مقاله تکنولوژی اطلاعات به عنوان ابزاری در مدیریت پروژه های ساخت و ساز

مقاله

عنوان مقاله: تکنولوژی اطلاعات به عنوان ابزاری در مدیریت پروژه های ساخت و ساز رشد یا زوال سازمانهای پروژه محور بستگی به قابلیت آنها در اجرای موفق پروژه ها در چارچوب زمان، بودجه و کیفیت تعیین شده دارد. در محیط پر رقابت کنونی، شرکتهای پروژه محور نیازمند توسعه و ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه […]

مقاله تبیین رابطه بین مدیریت تکنولوژی و نوآوری و تأثیر آن بر اصلاح الگوی مصرف

مقاله

عنوان مقاله: تبیین رابطه بین مدیریت تکنولوژی و نوآوری و تأثیر آن بر اصلاح الگوی مصرف انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم ، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی […]