دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه بررسی تاثیرات زیست محیطی آسفالت های بازیافتی

تاثیرات زیست محیطی آسفالتهای بازیافتی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیرات زیست محیطی آسفالت های بازیافتی امروزه فناوری بازیافت در اکثر شاخه های علوم از جمله روسازی استفاده می شود. افزایش هزینه های ساخت و نگهداری راه، مشکلات تهیه مواد اولیه مرغوب، کمبود منابع مالی و نیاز برای ترمیم و نگهداری راه ها باعث شده است که بازیافت آسفالت به طور […]

پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده ای در ایران (۸۸-۱۳۵۰)

عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده ای در ایران

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده ای در ایران (۸۸-۱۳۵۰) حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن یکی از چالش های کنونی جوامع بشری است که هزینه های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را […]