دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه رابطه بین تیپ شخصیتی A و B مدیران با سلامت روان کارکنان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: رابطه بین تیپ شخصیتی A و B مدیران با سلامت روان کارکنان بدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی علم روانشناسی ویژگیهای شخصیتی می باشد. از آنجایی که این ویژگیها زیربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل می دهند، پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصی از عملکرد افراد را […]

پژوهشنامه مدیریت هوش هیجانی

پایان نامه

عنوان پژوهشنامه: مدیریت هوش هیجانی فهرست مطالب پیشگفتار مقاله بررسی نقش هوش عاطفی در تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مقاله بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان فارس مقاله رهبری مبتنی بر هوش عاطفی و اثربخشی هیئت علمی (مدل FEMAIL) مقاله بهبود عملکرد در […]

پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر دانش آموزان دختر دوره متوسطه با عادتهای مطالعه آنها

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سبک های تفکر دانش آموزان دختر دوره متوسطه با عادتهای مطالعه آنها هدف از اجرای این پژوهش بررسی مقایسه ای سبک های تفکر و عادتهای مطالعه دانش آموزان از نظر پیشرفت تحصیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دبیرستان متوسطه دخترانه تشکیل می دهند که از این […]

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان می پردازد. با استفاده از دیدگاه های جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش های دینی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از: عوامل جامعه پذیری، پایگاه اقتصادی […]

پایان نامه بررسی میزان تأثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی میزان تأثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان قرن جدیدی که دهمین سال آن تازه آغاز شده است چشم انداز نوینی از ارتباطات را ترسیم کرده است. چشم اندازی که در آن موانع جغرافیایی، مذهبی، نژادی و طبقاتی رفته رفته رنگ می بازند و چون دیوارهای یخی در برابر پرتو […]

پایان نامه بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و افسردگی در بین دانشجویان دختر

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و افسردگی در بین دانشجویان دختر یکی از پدیده هایی که در دهه اخیر مورد استقبال قرار گرفت پدیده هوش هیجانی بوده است که دلیل این امر توانایی فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل بهتر مسائل، کاستن از میزان تعارفات بین آنچه که انسان احساس می […]

پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان این پژوهش با عنوان بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان های متوسطه که جمعاً ۳۲ کلاس از سه پایه […]

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنها

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنها در روانشناسی جدید دو دیدگاه کلی در مورد هوش وجود دارد: یکی نظریه اندیشمندانی است که در زمینه رشد کودک به مطالعه و تحقیق پرداخته اند که نمونه بارز آن در آثار پیاژه متبلور شده است و دیگری نظریه هایی […]

پایان نامه بررسی رابطه مشخصه های کارآفرینی و تمایل به کسب و کار در بین دانشجویان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه مشخصه های کارآفرینی و تمایل به کسب و کار در بین دانشجویان کارآفرینی در طی ۳۰ سال گذشته به یک رفتار اجتماعی مطلوب تبدیل شده، به طوری که امروزه هدف بسیاری از کشورها، برنامه ریزی برای توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی است. ترویج کارآفرینی حداقل به دو دلیل، […]

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند . خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر افکار غلط و خرافات را در […]