دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پاورپوینت یادگیری معنی دار

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: یادگیری معنی دار تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: power point برای دانلود این پاورپوینت به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. دانلود

پاورپوینت نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: power point دانلود

پاورپوینت شخصیت

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: شخصیت شخصیت به مجموعه خصوصیاتی گفته میشود که فرد در تعامل با دیگران از خود نشان میدهد. شخصیت تطبیق منحصر به فرد هر شخص با محیط اطرافش را تعیین شخصیت هر فرد منحصر به خودش است در انطباق با محیط شکل میگیرد. تعداد صفحات: ۳۸ فرمت فایل: power point دانلود

پاورپوینت مدیریت مدرسه محوری

پاورپینت

عنوان پاورپوینت: مدیریت مدرسه محوری تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: power point برای دانلود این پاورپوینت به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. دانلود

پاورپوینت رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی تعداد صفحات: ۸۹ فرمت فایل: power point دانلود

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: خلاقیت و نوآوری تعداد صفحات: ۲۱ فرمت فایل: power point برای دانلود این پاورپوینت به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. دانلود

پاورپوینت توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی تعداد صفحات: ۳۱ فرمت فایل: power point دانلود

پاورپوینت مطالعه عوامل و نیروهای موثر در گروهها

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: مطالعه عوامل و نیروهای موثر در گروهها تعداد صفحات: ۵۶ فرمت فایل: power point دانلود

پاورپوینت بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی تعداد صفحات: ۴۵ فرمت فایل: power point دانلود

پاورپوینت انواع سبکهای یادگیری و رابطه آن با آموزش کارآفرینان و مربیان کارآفرینی

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: انواع سبکهای یادگیری و رابطه آن با آموزش کارآفرینان و مربیان کارآفرینی تعداد صفحات: ۱۹ فرمت فایل: power point دانلود