دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقاله بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر

مقاله

عنوان مقاله: بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر با توجه به مطالعات گسترده ای که در جوامع غربی و در کشورمان صورت گرفته می توان اذعان داشت که اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است و هی فرد گروه یا خانوده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از […]

مقاله بررسی موانع بروز خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان ، معلمان و مدیران

مقاله

عنوان مقاله: بررسی موانع بروز خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان ، معلمان و مدیران خلاقیت و نوآوری از جمله عواملی است که نقش بسیار مهمی در توسعه و حل مشکلات آموزش و پرورش دارد. بنابراین سازمانهای آموزشی که در فکر پویایی هستند، به این مفهوم توجه ویژه‏ای دارند و برای نهادینه کردن تفکر خلاق […]

مقاله جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش

مقاله

عنوان مقاله: جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت فرایند آموزش در هزاره جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جهان را در نور دیده است و بر بسیاری از نظامهای بشری تأثیر گذاشته است . کشورها نیز برای توسعه سرمایه انسانی اولویت بیشتری را بر راهبردهایی جهت افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت و قائل شده […]

مقاله مقایسه میزان بهره وری از فاوای آموزشی در بین اعضای هیات علمی

مقاله

عنوان مقاله: مقایسه میزان بهره وری از فاوای آموزشی در بین اعضای هیات علمی پژوهش حاضر به منظور بررسی تطبیقی میزان بهره وری از ICT در فرایند یاد دهی- یادگیری یا فاوای آموزشی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ و راهکارهای گسترش آن انجام گرفت. روش […]

مقاله مدیریت تکنولوژی RFID در سازمانها رویکردی نو در اصلاح الگوی مصرف

مقاله

عنوان مقاله: مدیریت تکنولوژی RFID در سازمانها رویکردی نو در اصلاح الگوی مصرف شاید بتوان گفت تکنولوژی جدید نیازهای جدید خلق کرده است و این نیاز ها باید به نوعی به وسیله مصرف ارضا شود؛ ولی تکنولژی همیشه به مصرف منتهی نمی گردد! چه بسا تکنولوژیهایی وجود دارند که با توسعه و مدیریت آنها در […]

مقاله بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه های مجازی ایران

مقاله

عنوان مقاله: بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه های مجازی ایران فناوری اطلاعات بر تمامی حوزه های دانش بشری از قبیل صنعت، تجارت، اقتصاد، پزشکی و بسیاری موارد دیگر تاثیر گذاشته، اما یکی از حوزه هایی که به جهات مختلف دارای اهمیت بیشتری می باشد، بخش آموزش است که با حضور فناوری اطلاعات شکل […]

مقاله بررسی کاربردها و مزایای مدیریت دانش در فرآیند آموزش و پایش کودکان

مقاله

عنوان مقاله: بررسی کاربردها و مزایای مدیریت دانش در فرآیند آموزش و پایش کودکان در تمامی ارگان ها و سازمان های کوچک و بزرگ که با دانش سرو کار دارند مدیریت دانش به نوعی وجود دارد و می تواند به صورت نا محسوس در سازمان و یا گاهی با همین نام، اجرا می شود. هدف […]

مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)

مقاله

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) یادگیری الکترونیکی به طور کلی به شیوه هایی اشاره دارد که از مطالب آموزشی الکترونیک استفاده می کند. این تحقیق تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیک به صورت مطالعه موردی در بین اعضای هیئت […]

مقاله نقش تکنولوژی RFID در اصلاح الگوی مصرف در کتابخانه ها

مقاله

عنوان مقاله: نقش تکنولوژی RFID در اصلاح الگوی مصرف در کتابخانه ها امروزه با توجه به قیمت انرژی و سوخت وهمچنین هزینه های نیروی انسانی در مواردی مانند رفت وآمد پرسنل در کتابخانه ها و همچنین امکان سرقت کتاب ها، ردیابی حمل و نقل و تدارکات به شیوه ای سنتی، مدیریت مشکل میزان کالاها ، […]

مقاله سیر تحول سیستم آموزش از راه دور در ایران

مقاله

عنوان مقاله: سیر تحول سیستم آموزش از راه دور در ایران آموزش از دور نوعی روش آموزشی است که در آن ارتباط مستقیم بین استاد و دانشجو وجود ندارد و از تکنولوژی اطلاعات و سایر تکنولوژی ها برای برقراری ارتباط میان آنها استفاده می شود. وزارت علوم با تاسیس دانشگاه پیام نور تلاش نمود با […]