دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با جرم (مورد مطالعه شهر سرپل ذهاب)

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با جرم (مورد مطالعه شهر سرپل ذهاب) گسترش آسیب های اجتماعی و جرایم از جمله مسایل اجتماعی عمده است که امروزه گریبانگیر بسیاری از جوامع کنونی خصوصاً جهان سوم که در حال گذر از سنت به مدرنیته هستند می باشد. جرم و انحراف از جمله نتایج […]

پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بیگانگی اجتماعی دانشجویان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل مرتبط با بیگانگی اجتماعی دانشجویان امروزه جامعه ما با فقدان تدریجی معانی یا جایگزینی آن ها مواجه است. یک بعد از جدایی افراد از نظام اجتماعی به واسطه همین بی معنایی اجتماعی تعریف شده است و بخشی از بزهکاری، سرخوردگی، پوچ گرایی، مصرف انواع قرص های روان گردان و مخدر، […]

پایان نامه نقش دفاتر خدمات ارتباطی و اطلاعاتی (ICT روستایی) بر توسعه اقتصادی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: نقش دفاتر خدمات ارتباطی و اطلاعاتی (ICT روستایی) بر توسعه اقتصادی امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. در سطوح روستایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارت الکترونیک، بهداشت […]

پایان نامه بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان سلامت فرد پایه و بنیان سلامت جامعه است و این دو آنچنان به هم وابسته اند که نمی توان بین آن ها حد و مرز قائل شد. وضعیت سلامت تک تک افراد جامعه به روش های گوناگون بر سلامت دیگران و عواطف آنها و همچنین شاخص های […]

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کودک آزاری

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کودک آزاری در طول تاریخ، کودکان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروههای جامعه، همواره در معرض خطرات بی شماری بوده اند و بر اثر بیماریهای قابل پیشگیری، حوادث قابل اجتناب و انواع بدرفتاری ها و برخوردهای غیر اخلاقی، صدماتی دیده اند که گاه به قیمت از […]

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان می پردازد. با استفاده از دیدگاه های جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش های دینی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از: عوامل جامعه پذیری، پایگاه اقتصادی […]

پایان نامه بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد میان فردی دانشجویان دختر علوم اجتماعی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد میان فردی دانشجویان دختر علوم اجتماعی اعتماد اجتماعی یکی از عناصر اساسی نظم اجتماعی است. اعتماد اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی تقویت و یا تضعیف می شود که یکی از آن ها رسانه های جمعی است. این تحقیق تحت عنوان بررسی تأثیر رسانه های جمعی […]

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ادراک مردم از عدالت و ارتباط آن با نابرابری

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر ادراک مردم از عدالت و ارتباط آن با نابرابری سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۸۷   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه تحلیل تطبیقی نظریه های جامعه شناسی در زمینه علل خودکشی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: تحلیل تطبیقی نظریه های جامعه شناسی در زمینه علل خودکشی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۸۹   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن و حدیث با توجه به الزامات سیاسی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی ویژگیهای اجتماعی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن و حدیث با توجه به الزامات سیاسی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۳۱۴   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.