دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

ترجمه مقاله سرمایه انسانی درمقابل سرمایه اجتماعی – Human capital vs social capital

مقاله

هدف این مقاله ارزیابی این موضوع است که آیا ایمنی / پایداری استخدام یک نتیجه ضروری کاربردی برای یک کارگر خود اشتغال در بازار کار خارجی (ELM) است و نقش سرمایه اجتماعی را در تاثیر روی هر یک از ایمنی / پایداری بالقوه مورد بررسی قرار می دهد . تعداد صفحات: ۱۳ [parspalpaiddownloads id=”51″]   […]