دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پروپوزال بررسی تاثیر عزت نفس در یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان مقطع متوسطه

تاثیر عزت نفس در یادگیری زبان انگلیسی

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر عزت نفس در یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان مقطع متوسطه عزت نفس یک شاخص بسیار مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود. عزت نفس از جمله مفاهیمی هستند که در […]

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی این پژوهش با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان زبان انگلیسی بوده و با استفاده از روش نمونه گیری […]

پایان نامه تاثیر مکالمه کوتاه در برابر مکالمه طولانی در درک مطلب گوش دهندگان یادگیرندگان زبان انگلیسی The effect of short versus extended conversation on the EFL learners listening comprehension

پایان نامه

عنوان پایان نامه: تاثیر مکالمه کوتاه در برابر مکالمه طولانی در درک مطلب گوش دهندگان یادگیرندگان زبان انگلیسی The effect of short versus extended conversation on the EFL learners listening comprehension This research reports on a study which investigated the effects of text type (i.e., short and extended conversation) on the EFL learners’ listening comprehension […]