دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه بررسی نقش وقف در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها با محوریت ماهیت فقهی و حقوقی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی نقش وقف در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها با محوریت ماهیت فقهی و حقوقی وقف بهترین و موثرترین وسیله تکافل اجتماعی که آن عبارت است مقدار مالی که فرد یا افراد به انتخاب خود از مالکیت مجازی شان خارج می کنند و به مالکیت حقوقی آن یعنی خداوند پاک و بلند […]

پایان نامه مصادر تشریع در فقه اسلامی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: مصادر تشریع در فقه اسلامی اجتهاد و استنباط احکام از منابع تشریع جز کتاب و سنت که مورد اتفاق فراقین است، ادلّه و مصادر دیگری نزد علمای مذاهب و فقهای اسلامی دارد که بعضی مورد پذیرش همه مذاهب است و قسمتی مورد پذیرش همه مذاهب نیست امامیه ادله احکام را منحصر به […]

پایان نامه حقوق اسیران جنگی در فقه اسلامی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: حقوق اسیران جنگی در فقه اسلامی «اسیر» از ریشه «اَسر» به معنی به چنگ آوردن و بدست آوردن و گرفتن است. اسیر دشمنی است که در حال جنگ یا پس از جنگ گرفتار می شود. از نظر اسلام اسیر جنگی همان کسی است که از اهل دارالحرب گرفتار مسلمین شده است. مطابق […]

پروژه صلاحیت هیات وزیران در خرید و فروش اموال دولتی (منقول و غیر منقول) و تفویض اختیار آن به یک یا چند وزیر

پروژه

عنوان پروژه: صلاحیت هیات وزیران در خرید و فروش اموال دولتی (منقول و غیر منقول) و تفویض اختیار آن به یک یا چند وزیر صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی ، به مأمور دولت داده شده است . صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است ؛ […]

پروژه بررسی میزان آگاهی ورزشکاران از دوپینگ و عواقب حقوقی آن در ورزش

آگاهی ورزشکاران از دوپینگ و عواقب حقوقی آن در ورزش

عنوان پروژه: بررسی میزان آگاهی ورزشکاران از دوپینگ و عواقب حقوقی آن در ورزش دوپینگ در عصر جدید بویژه در سالهای اخیر همگام با پیشرفت دانش پزشکی و داروسازی در کنار استفاده صحیحی از کشفیات روزافزون این علوم، متاسفانه عده ای با افراد سودجویانه استفاده نابجا از داروها را در جامعه اشاعه میدهند. یکی از […]