دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه طرح امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در استان اردبیل با تاکید بر نقش اقلیمی در جهت ایجاد فرصتهای اشتغال زایی استان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: طرح امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در استان اردبیل با تاکید بر نقش اقلیمی در جهت ایجاد فرصتهای اشتغال زایی استان سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۶۶   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه شناسایی ظرفیتهای طبیعی حوزه های اکوتوریسم با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصتهای اشتغال زایی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: شناسایی ظرفیتهای طبیعی حوزه های اکوتوریسم با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصتهای اشتغال زایی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۲۵   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده در شهرهای شمالی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده در شهرهای شمالی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۰۰   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه مطالعه اکوتوریسم پارک ملی با تاکید بر منطقه آزاد رفاهی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: مطالعه اکوتوریسم پارک ملی با تاکید بر منطقه آزاد رفاهی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۲۵۳   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه طرح امکان سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم با استفاده از GIS

پایان نامه

عنوان پایان نامه: طرح امکان سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم با استفاده از GIS سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۸۸   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه طرح امکان سنجی پهنه های مطلوب اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرهای شمال کشور با استفاده از GIS

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه: طرح امکان سنجی پهنه های مطلوب اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرهای شمال کشور با استفاده از GIS سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۱۵   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی تحلیلی اکوتوریسم و نقش آن در توسعه مناطق

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی تحلیلی اکوتوریسم و نقش آن در توسعه مناطق سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۲۲۶   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه مطالعه هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز رودخانه آلازارچای و بررسی عوامل سیل خیزی آن

پایان نامه

عنوان پایان نامه: مطالعه هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز رودخانه آلازارچای و بررسی عوامل سیل خیزی آن در این تحقیق حوضه آبریز آلازارچای به عنوان یکی از زیر شاخه های رودخانه بلغارچای مورد بررسی قرار گرفت. کلیه مباحث زمین شناسی، مورفومتری، هیدرولوژی و آب و هواشناسی برای حوضه صورت گرفته است. جهت انجام کار از داده های […]

پایان نامه طراحی اقلیمی معماری مجتمع های آموزشی با استفاده از مدل AHP

پایان نامه

عنوان پایان نامه: طراحی اقلیمی معماری مجتمع های آموزشی با استفاده از مدل AHP برای شناسایی تیپ اقلیمی مشکین شهر، داده های آماری ایستگاه سینوپتیک مشکین شهر تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد. این داده ها شامل متوسط ماهانه: باد، دما، رطوبت و بارش می باشد.امروزه انجام محاسبات  اقلیمی بدون استفاده از کامپیوتر و […]

پایان نامه روندیابی و تحلیل بارش های فصلی با بهره گیری از مدل های رگرسیونی خطی و غیر خطی

پایان نامه

عنوان مقاله: روندیابی و تحلیل بارش های فصلی با بهره گیری از مدل های رگرسیونی خطی و غیر خطی بررسی و شناخت وضع بارندگی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دارای اهمیت بسزایی است زیرا ریزش­های جوی بیش از هر عنصر آب و هوایی قابل تغییر و انحراف بوده و بیش از هر […]