دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پروژه بررسی میزان آگاهی ورزشکاران از دوپینگ و عواقب حقوقی آن در ورزش

آگاهی ورزشکاران از دوپینگ و عواقب حقوقی آن در ورزش

عنوان پروژه: بررسی میزان آگاهی ورزشکاران از دوپینگ و عواقب حقوقی آن در ورزش دوپینگ در عصر جدید بویژه در سالهای اخیر همگام با پیشرفت دانش پزشکی و داروسازی در کنار استفاده صحیحی از کشفیات روزافزون این علوم، متاسفانه عده ای با افراد سودجویانه استفاده نابجا از داروها را در جامعه اشاعه میدهند. یکی از […]

پروژه بررسی کارایی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموزان مدارس دولتی

کارایی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموزان

عنوان پروژه: بررسی کارایی معلمان تربیت بدنی از دیدگاه دانش آموزان مدارس دولتی سازمان آموزش و پرورش ، کارکنان فراوانی را با دانش و مهارت های گوناگون به خدمت می گیرد که معلمان یکی از سرمایه های انسانی این سازمان می باشند. از جمله این معلمان که نقش مهمی در پرورش دانش آموزان ایفا می […]

پایان نامه بررسی تاثیر مصرف مالتو دکسترین ۵ درصد در طول یک فعالیت هوازی با ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه بر عملکرد دانش آموزان ورزشکار

تاثیر مصرف مالتو دکسترین

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر مصرف مالتو دکسترین ۵ درصد در طول یک فعالیت هوازی با ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه بر عملکرد دانش آموزان ورزشکار هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مصرف مالتودکسترین ۵ درصد در حین انجام یک فعالیت با شدت ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه بر سرعت، چابکی، توان انفجاری پائین […]

پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و میزان اثربخشی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و میزان اثربخشی در سال‌های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از […]

پایان نامه بررسی عوامل بازدارنده معلمان (زن) از مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل بازدارنده معلمان (زن) از مشارکت درفعالیتهای ورزشی و تفریحی عوامل فردی (نگرشها، تصورات و حالات روانی فرد) بازدارنده از مشارکت زنان فرهنگی در فعالیتهای ورزش تفریحی منطقه مورد مطالعه در اولویت دوم قرار دارد. عوامل بین فردی (عدم وجود همراه وروابط اجتماعی) بازدارنده از مشارکت زنان فرهنگی در فعالیتهای ورزش […]

پایان نامه مقایسه مهارتهای ورزشی و بهداشتی دانش آموزان فاقد و واجد مربی تربیت بدنی و بهداشت مدارس ابتدایی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: مقایسه مهارتهای ورزشی و بهداشتی دانش آموزان فاقد و واجد مربی تربیت بدنی و بهداشت مدارس ابتدایی مدرسه مهم ترین ارگان سازمان یافته اجتماعی است که باید با آموزش و پرورش اصولی به کودکان و نوجوانان فرصتی را فراهم نماید تا استعدادها و قابلیت های کودکان شکوفا شده و در ایجاد محیط […]

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بی رغبتی دانش آموزان دختر به ساعات درس ورزش

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر بی رغبتی دانش آموزان دختر به ساعات درس ورزش امروزه توجه به ورزش بویژه ورزش بانون به موازات رشد تسهیلات و امکانات ورزشی آقایان مورد توجه و عنایت مسئولیت ذیربط تربیت بدنی و آموزش و پرورش قرار گرفته است. ورزش زنان و دختران به لحاظ ویژگیهای فیزیولوژیک زنان […]

پایان نامه مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی با دانش آموزان عادی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: مقایسه فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی با دانش آموزان عادی لازمه موفقیت در هر پژوهشی و رسیدن به بعد آموزشی آن، در نظر گرفتن کلیه جوانب و تمامی دانش مربوط به آن مورد مطالعه است. ترقی در هر زمینه با داشتن پایه های استوار صورت می […]

پایان نامه بررسی و مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی دانش آموزان پسر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی دانش آموزان پسر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی هدف از انجام این پژوهش مقایسه ناهنجاریهای ستون فقرات و اندام تحتانی دانش آموزان پسر می باشد و برای این منظور تعداد ۳۱۳ آزمودنی انتخاب و در سه گروه سنی ۱۱-۹، ۱۴-۱۲، ۱۷-۱۵ سال به […]

پایان نامه بررسی میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش آن در رشد شناختی اجتماعی و روانی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش آن در رشد شناختی اجتماعی و روانی دانش آموزان تحقیق حاضر قصد دارد میزان آگاهی و اطلاعات آموزگاران را از «بازی ها و نقش تربیتی آن» مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور تحقیق در دو قسمت انجام گرفت. در قسمت اول با استفاده […]