دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پروپوزال بررسی عوامل بازدارنده معلمان (زن) از مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی

پروپوزال

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل بازدارنده معلمان (زن) از مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی فعالیت بدنی نمی تواند کیفیت زندگی را در تمام سنین برای همگان بهبود بخشد. مشخص شده است که شیوع بیماریها در افرادی که از نظر بدنی فعال هستند کمتر است. فعالیت بدنی می تواند کمک شایانی به درمان برخی اختلالات فکری […]

پروپوزال نقش مهارت های روانی و هوش هیجانی در پیش بینی راهبردهای مدیریت تعارض دبیران تربیت بدنی

پروپوزال

عنوان پروپوزال: نقش مهارت های روانی و هوش هیجانی در پیش بینی راهبردهای مدیریت تعارض دبیران تربیت بدنی تعارض در بسیاری از سازمان ها به صورت یک مساله جدی وجود دارد و می تواند سازنده و یا مخرب باشد. تعارض می تواند بر عملکرد سازمان ها اثرات ناگوار گذاشته، شرایطی را بوجود آورد که سازمان […]