پایان نامه کنترل ربات بوسیله گوشی تلفن همراه

عنوان پایان نامه: کنترل ربات بوسیله گوشی تلفن همراه در این مقاله قصد داریم توسط گوشی تلفن همراه، یک روبات را از طریق خطوط تلفن همراه و انتقال فرکانس های DTMF به گیرنده روبات، آن را کنترل کنیم. نحوه ساخت مدار گیرنده و عملکرد فرستنده و نحوه ی ارتباط آن با میکروکنترلر روبات و ساخت بخش های مختلف روبات در این مقاله توضیح داده می شود. استفاده از فرکانس DTMF و مبدا تولید این نوع فرکانس و گیرنده آن و نحوه ی شناسایی فرکانس DTMF توسط برنامه BASIC و توضیح پیرامون نحوه ی کار این مجموعه، از دیگر بخش های این مقاله می باشد. شناخت نحوه تولید فرکانس DTMF و پیشرفت هایی که در زمینه کاربرد هر چه بهتر این نوع فرکانس صورت گرفته و نیز طراحی پیش از پیاده سازی این فناوری در برهه ی عمل، بهترین روش در تحقیق این مقاله می باشد. از این سیستم می توان در بخش هایی که دسترسی مستقیم مقدور نمی باشد، استفاده نمود و به وسیله ی خطوط تلفن همراه، وظایف مورد نظر را به روبات محول نمود. فهرست مطالب فصل اول: مقدمه DTMF نحوه تولید DTMF نحوه برقراری ارتباط میروکنترلر با DTMF تشخیص سخت افزاری DTMF فصل دوم: کنترل روبات بخش…

پایان نامه نیروگاههای مولد برق و ژنراتور

عنوان پایان نامه: نیروگاههای مولد برق و ژنراتور امروزه انرژی الکتریکی یکی از منابع مهم انرژی بوده که با هدف تولید برق روز به روز نیروگاهها، گسترش یافته است. تولید و مصرف انرژی یکی از شاخص های برجسته و گویای میزان توسعه صنعتی کشورها است. افزایش روز افزون جمعیت جهانی و استفاده بشر از منابع کره خاک در تولید انرژی و توسعه عوامل تخریبی را به وجود آورده اند که محیط زیست انسان را در معرض خطر جدی قرار داده است. پیشرفت و توسعه جوامع بشری با بکارگیری انرژی بیشتر و تقویت سیستم تولید مدرن میسر گردیده است. انرژی زیربنای قوی و اولیه جهت پیشرفت اقتصادی می باشد. روند روزافزون مصرف انرژی توسط انسان خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و فرهنگی محیط زیست را دگرگون ساخته است. تولید، انتقال و مصرف انرژی اثرات زیست محیطی مهمی را در اکوسیستم زمین بر جای می گذارد. امروزه سیاستهای تولید و بکارگیری انرژی در مسایل زیست محیطی محلی و منطقه ای نقش عمده ای، را بر عهده دارند. بنابراین ضرورت تعیین رابطه پیچیده مسایل زیست محیطی با انرژی بیش از پیش ملموس شده است. استفاده از منابع انرژی در عین آن که تسهیلات فراوانی را برای جوامع بشری را به ارمغان آورده است. مشکلاتی…

پایان نامه پدیده فرورزونانس و تأثیر آن بر برقگیرهای اکسید روی

عنوان پایان نامه: پدیده فرورزونانس و تأثیر آن بر برقگیرهای اکسید روی پدیده فرورزونانس یک رزونانس غیرخطی است که تأثیرگذار بر صحت عملکرد شبکه های الکتریکی و تجهیزات حفاظتی می باشد. وقوع این پدیده در شبکه سبب ایجاد هارمونیک های غیر معمول، اضافه ولتاژ و اضافه جریان حالت گذرا و ماندگار می شود. برقگیرهای اکسید روی از جمله تجهیزات بسیار حساس به اضافه ولتاژهای فرورزونانس می باشند که در این پروژه سعی بر شناخت (هر چند که این پدیده بسیار پیچیده می باشد) این پدیده و تأثیر متقابل این پدیده و برقگیرهای Zno شده است. فهرست مطالب مقدمه رزونانس خطی فرورزونانس درک فیزیکی فرورزونانس مشخصه های اصلی فرورزونانس فرورزونانس در سیستم های قدرت مثال هایی از فرورزونانس در یک سیستم فشار قوی کلید زنی ناقص و فرورزونانس کلید زنی در شرایط بی باری ترانس کلید زنی در شرایط بارداری ترانسفورماتور کلید زنی ناقص با وجود انواع مختلف بار فرورزونانس در یک پست ۴۰۰kv مدار ATP/EMPTP پست ۴۰۰kv اندازه گیری و نتایج شبیه سازی راه کارهای کاهش پدیده فرورزونانس برقگیرهای Zno قابلیت جذب برقگیرهای اکسید روی جریان نشتی عبوری از قرص های اکسیدی روی شبیه سازی پدیده فرورزونانس (۱) شبیه سازی پدیده فرورزونانس (۲) هدایت نامنظم تخریب برقگیرهای اکسید روی نتیجه…

پایان نامه پخش بار سیستم های قدرت شامل FACTS

عنوان پایان نامه: پخش بار سیستم های قدرت شامل FACTS برای محاسبات حالت ماندگار پخش بار در سیستم های قدرت روشی جدید مبتنی بر کنترلرهای چندسطحی FACTS را ارایه و نشان داده می شود که چگونه روش محاسبات پخش توان معمولی (سنتی) می تواند به طور سیستماتیک برای سیستم های شامل کنترلرهای چندسطحی FACTS اصلاح شود. تکنیک استفاده شده برای حل محاسبات پخش بار، روش تکرار نیوتن – رافسون و در مختصات قطبی می باشد. اثر کنترل کننده های FACTS در پخش بار با اضافه کردن پارامترهای جدید و اصلاح برخی پارامترهای موجود در معادله ژاکوبین خطی شده (مربوط به سیستم مشابه و بدون کنترلر) FACTS اعمال می شود. برنامه پخش بار در حضور ادوات FACTS روی یک سیستم ۹ باسه تست می شود و نرم افزار مورد استفاده MATLAB می باشد. فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول: تئوری جبران بار اهداف در جریان بار اصلاح ضریب توان بهبود تنظیم ولتاژ متعادل کردن بار جبران کننده ایده آل بارهایی که به جبران سازی نیاز دارند تئوری اساسی جبران ضریب توان و اصلاح تنظیم ولتاژ مشخصه های تقریبی توان راکتیو تنظیم ولتاژ با بار القایی متغیر بهبود ضریب توان بایاس کردن توان راکتیو جبران کننده بار بصورت رگولاتورولتاژ فصل دوم: معرفی…

پروژه راه اندازی نیروگاه ها

عنوان پروژه: راه اندازی نیروگاه ها تولید برق در جهان با پیشرفت و توسعه روز افزون صنعت در همه ی زمینه ها مقوله ی بسیار مهمی بوده، که به صورت های مختلف جهت بهبود و تولید بیشتر آن با احداث نیروگاه های جدید و کاهش هزینه های جانبی نظیر ساخت نیروگاه در محل سوخت، انتقال آسان انرژی به مصرف کننده، کاهش هزینه ی راه اندازی، نحوه ی راه اندازی مناسب، شرایط بهینه بهره برداری و غیره پرداخته شده است. دانستن شرایط و نحوه ی راه اندازی نیروگاه های مختلف از جمله نیروگاه گازی، نیروگاه بخاری، نیروگاه برق آبی، نیروگاه بادی و غیره، به جهت ازدیاد این نیروگاه ها در سطح کشور و حتی در سطح جهان و همچنین به جهت کمبود منابع در این زمینه و استفاده از روشهای قدیمی امر مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود. لذا براین اساس، نحوه ی عملکرد، شرایط راه اندازی، هزینه های راه اندازی و شرایط بهره برداری این نیروگاه ها به طور کلی مطرح گردیده، تا بهره بردازی از این نیروگاه ها در حد قابل قبولی صورت پذیرد. فهرست مطالب چکیده مقدمه نیروگاه بخار روشهای راه اندازی نیروگاه بخار راه اندازی واحد از حالت سرد راه اندازی واحد از حالت گرم…

پایان نامه کنترل توان راکتیو در خطوط انتقال انرژی الکتریکی

عنوان پایان نامه: کنترل توان راکتیو در خطوط انتقال انرژی الکتریکی در فصل اول مطالب کلی در مورد توان راکتیو در شبکه انتقال انرژی الکتریکی و اهمیت کنترل توان راکتیو گفته می شود. در فصل دوم انواع جبران سازها معرفی می شوند. در فصل سوم به GCSC و ساختار آن می پردازد. در فصل چهارم تحلیل هارمونیکی GCSC بحث شده است. در فصل پنجم کاربرد GCSC در رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع می پردازد. در فصل ششم مقایسه میان GCSC و TCSC بحث شده است. در فصل هفتم کاربرد GCSC در خطوط انتقال با طول نیم موج ارائه می شود. در فصل هشتم برنامه ریزی توان راکتیو بهینه برای سیستم های توزیع با بارهای غیر خطی که از مقاله IEEE گرفته شده است بحث می کنیم. اغلب اجزاء سیستم توان الکتریکی مصرف می کنند. حتی اکثر مصرف کننده ها که بار سیستم محسوب می شوند توان راکتیو مصرف می کنند. بنابراین شبکه باید قابلیت تأمین این توان راکتیو را داشته باشد و اگر بحث انتقال توان راکتیو تا حد ممکن امکان پذیر نبود باید این توان راکتیو در محل، تولید شود. این امر در مورد توان اکتیو هم صادق است اما قیود و محدودیت های مربوط به انتقال آن…

پایان نامه تحلیل و شبیه سازی موتور BLDC با اینورتر ولتاژ شش پالسه

عنوان پایان نامه: تحلیل و شبیه سازی موتور BLDC با اینورتر ولتاژ شش پالسه در فصل اول مطالب کلی در رابطه با موتورهای مغناطیس دائم و جایگاه موتور BLDC در صنعت موتورهای الکتریکی گفته می شود. فصل دوم به معرفی اجزای موتور و درایو آن اختصاص دارد. در این فصل بعد از ارائه مدل موتور BLDC روش های مهم کنترل جریان موتور با هم مقایسه می شوند. در فصل سوم انواع روش های مختلف کنترل درایو موتورهای BLDC بحث شده است. در فصل چهارم انواع سنسورهای مختلف موتور BLDC از جمله سنسور نوری و سنسور اثر هال معرفی می شوند. فصل پنجم و ششم به معرفی ساختمان و نحوه عملکرد موتور می پردازد. در فصل هفتم هم نتایج شبیه سازی دینامیکی اینورتر موتور BLDC ارائه می شود. موتور BLDC دارای ظاهری فیزیکی شبیه به یک ماشین سنکرون سه فاز مغناطیس دایم است. این ماشین عموماً از یک اینورتر شش پالسه تغذیه می شود که یک ولتاژ ثابت را به ولتاژهای سه فاز با فرکانش متناظر با سرعت لحظه ای رتور تبدیل می کند. ترکیب اینورتر – ماشین دارای مشخصه های پایانه خروجی شبیه به موتور به موتور DC شنت است. بنابراین آن را موتور DC بدون جاروبک می نامیم. BLDCM…

پایان نامه دوربین های مداربسته و انتقال تصویر

عنوان پایان نامه: دوربین های مداربسته و انتقال تصویر امروزه استفاده از سیستمهای نظارت تصویری به عنوان یکی از پارامترهای مهم مدیریت در مراکز صنعتی و اداری جهت نظارت بر محیط فیزیکی و نظارت بر کار کارکنان و عملکرد مطلوب تجهیزات در جهت کنترل و مدیریت کارآمد رایج می باشد. این سیستمها که با نام سیستمهای تلویزیونی مداربسته (cctv) معروف است، گاهی با نام مخفف CCVE (تجهیزات ویدیویی مدار بسته) نیز از آن یاد می شود. فهرست مطالب مقدمه فصل اول DVR چیست و معرفی آن؟ فاکتورهای مهم در انتخاب DVR ساختارهای فشرده سازی در سیستم های DVR قابلیت کنترل از راه دور قابلیت تشخیص حرکت سنسور حسگر حرکت همراه با دوربین سیستم های DVR از دو دیدگاه قابل بررسی هستند Packaging (بسته بندی ظاهری) عملکرد Quad (کواد) چیست؟ دستگاه مالتی پلکسر (Multiplexer) چیست؟ معرفی انواع دوربین ها دوربین های آنالوگ دوربین ثابت دوربین محرک مزایای استفاده از دوربین های Speed Dome معرفی دوربین های مداربسته دید در شب دوربین های مدار بسته PTZ دوربین مدار بسته صنعتی دوربین مدار بسته دام دوربین های تحت شبکه – IPCamera فصل دوم سیستمهای CCTV دوربین رایج مورد استفاده در سیستم های CCTV دوربین رنگی و مونوکروم شکل ظاهری دوربین مورد استفاده منبع…

پایان نامه اصول کلی رادار

عنوان پایان نامه: اصول کلی رادار رادار سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدف به کار می روند کلمه رادار اختصار کلمات آشکار سازی و بردیابی رادیویی می باشد رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است اصول اولیه آشکارسازی تقریبا قدمتی برابر قدمت بحث الکترو مغناطیسی دارد. گرچه امروزه توسط رادارهای جدید و پیشرفته از هدف علاوه بر فاصله استخراج می شود ولی تعیین فاصله هدف از فرستنده هنوز یکی از مهم ترین وظایف این دستگاه است. در پاییز ۱۹۲۲ تیلور یانگ از آزمایشگاه تحقیقات دریایی (NRL) با استفاده از یک موج پیوسته (CW) با فرستنده و گیرنده مجزا وجود یک کشتی چوبی را آشکار نمودند بدین ترتیب می توان گفت که اولین سیستم های راداری آزمایشی به صورت موج پیوسته کار می کردند و نوع آشکار سازی آنها بستگی به تداخل ایجاد شده بین علائم مهم سیستم دریافت شده از فرستنده علائم انعکاسی ازهدف متحرک با متغیر فرکانس داپلر داشت. رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما مهمترین مزیت رادار توانایی آن در محاسبه مسافت می باشد. فهرست مطالب چکیده فصل اول: اصول رادار مقدمه اصول رادار فرول های اسامی رادار راه های کاهش نویز رنج دینامیکی تقسیم…

پایان نامه پردازش تصویر و هیستوگرام

عنوان پایان نامه: پردازش تصویر و هیستوگرام در این پایان نامه سعی شده است کاربردهای مختلف پردازش تصویر که از جمله کاربرد در صنعت، هواشناسی، شهرسازی، کشاورزی، علوم نظامی و امنیتی، نجوم، فضانوردی، پزشکی، فناوری های علمی، باستان شناسی، تبلیغات، سینما، اقتصاد، روانشناسی و زمین شناسی می باشد مختصراً مورد بحث قرار گیرد. چگونگی پردازش بر روی تصاویر و تکنیک ها و فیلترهایی که بر روی یک تصویر اعمال می شود و این که چگونه می توان میزان روشنایی یک تصویر را به کمک تکنیک هیستوگرام افزایش یا کاهش داد و فیلترهای بالا گذر و پایین گذر چه ویژگی هایی از تصویر را برای ما ملموس خواهد کرد بیان می شود و در نهایت با استفاده از همین هیستوگرام و اعمال فیلترهای مختلف برای پیدا کردن لبه به یکی از کاربردهای آن که تشخیص پلاک خودرو می باشد پرداخته می شود که نشان می دهد این تکنیک برای تصاویر با کنتراست متفاوت و تشخیص اشیا در آنها بسیار مفید می باشد. این روش بر روی ۵۰ تصویر مختلف از نظر پس زمینه، فاصله و زاویه دید مورد آزمایش قرار گرفته است، که از این میان ۴۵ پلاک به درستی شناسایی شده است، به عبارتی نرخ خواندن صحیح پلاک ۹۰% محاسبه…