دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه بررسی و تحلیل کاشی معرق

پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل کاشی معرق معرق کاری عبارت است از قطعه های بریده شده کاشی که نقوش مختلف را از رنگ های متفاوت تراشیده و در کنار یکدیگر قرار داده و به شکل قطعاتی بزرگ در آورده و روی دیوار و یا جاهای دیگر نصب می کنند تا زینت بخش بنا گردد. […]