پروژه بررسی روابط تجاری ایران و ترکیه بعد از انقلاب اسلامی ایران
گروه اقتصاد , پروژه / مارس 10, 2014

عنوان پروژه: بررسی روابط تجاری ایران و ترکیه بعد از انقلاب اسلامی ایران تحولات عمده در روابط دو کشور ایران و ترکیه از اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع شد، زیرا در ایران انقلاب اسلامی رخ داد (۱۹۷۹) و نظامی با ارزش های اسلامی بر کشور حکم فرما گردید که پیام اقتصادی آن تزریق معنویت به ساز و کار بازار و در نتیجه برقراری عدالت بیشتر در جامعه بود. ولی از آن جایی که در عمل، سیاست گذاری در ایران در شکل عکس العمل در مقابل روابط اقتصادی قبل از انقلاب ظاهر گردید، اجرای عدالت از طریق توزیع درآمد و ثروت به جای افزایش کارایی در تولید محوریت یافت و بنابراین جهت گیری اقتصادی کشور در راستای گسترش مبانی چپ اقتصادی قرار گرفت. در تحولات اقتصادی – سیاسی دو کشور مسلمان ایران و ترکیه که در همسایگی یکدیگرند و فرهنگی نسبتاً مشابه دارند، تفاوت هایی چشمگیر دیده می شود و با وجود آنکه هر دو تحت تأثیر تحولات جهانی مشابه، چون نفوذ نگرش چپ از یک طرف و روند آزادسازی اقتصادی از طرف دیگر بوده اند، ولی در طی تاریخ راه هایی متفاوت را پیموده اند و اینک اقتصاد ترکیه در شرایطی مناسب در حال پیوستن به اتحادیه اروپا است اما در…

پایان نامه بررسی و تحلیل اثر درآمد نفت بر روی درآمد سازمان تأمین اجتماعی

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل اثر درآمد نفت بر روی درآمد سازمان تأمین اجتماعی در این تحقیق تأثیر متغیرهای درآمد نفت، حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه و تعداد بیمه شدگان از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۷ بر روی درآمد سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از الگوی ARDL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که تأثیر متغیرهای توضیحی بکار رفته در مدل بر روی درآمد سازمان تأمین اجتماعی مثبت بوده است. در این میان تأثیر تعداد بیمه شدگان در کوتاه مدت و در بلند مدت از سایر متغیرها بیشتر است. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت های تحقیق فرضیه تحقیق اهداف تحقیق اهداف علمی اهداف کاربردی روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات جامعه آماری محدودیت های تحقیق عدم وجود مطالعات تجربی با دیدگاه تئوریک مشابه محدودیت های موجود به منظور جمع آوری اطلاعات محدودیت های تکنیکی سازماندهی تحقیق فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع مقدمه مبانی نظری تحقیق چرخه های تجاری شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران بررسی روند چرخه های تجاری و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تاریخچه تأمین اجتماعی در جهان…

پایان نامه بررسی تاثیر تغییرات فنی بر رشد منابع صنعتی کشور
گروه اقتصاد , پروژه / دسامبر 18, 2013

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر تغییرات فنی بر رشد منابع صنعتی کشور سطح پایان نامه: دکتری تعداد صفحات: ۱۴۱   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی تحلیلی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای منطقه – مطالعه موردی افغانستان
گروه اقتصاد , پروژه / دسامبر 18, 2013

عنوان پایان نامه: بررسی تحلیلی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای منطقه – مطالعه موردی افغانستان سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۲۱۸   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر نابرابری دستمزدها
گروه اقتصاد , پروژه / دسامبر 18, 2013

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر نابرابری دستمزدها سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۰۱   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی اثرات جهانی ICT بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی
گروه اقتصاد , پروژه / دسامبر 18, 2013

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات جهانی ICT بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۲۴   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی آثار جهانی اقتصاد بر رشد، توزیع درآمد و اشتغال در ایران
گروه اقتصاد , پروژه / دسامبر 17, 2013

عنوان پایان نامه: بررسی آثار جهانی اقتصاد بر رشد، توزیع درآمد و اشتغال در ایران سطح پایان نامه: دکتری تعداد صفحات: ۲۱۱   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده ای در ایران (۸۸-۱۳۵۰)

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جاده ای در ایران (۸۸-۱۳۵۰) حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن یکی از چالش های کنونی جوامع بشری است که هزینه های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، به گونه ای که در این کشورها تصادفات جاده ای به عنوان یکی از علل اساسی مرگ و میر شناخته شده است. متأسفانه ایران نیز از جمله کشورهایی است که در آن نرخ تصادفات ناشی از عدم توجه به اصول ایمنی و عوامل موثر بر آن همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجود به خوبی و خامت این مسئله را نشان می دهند. هدف این مطالعه بررسی شناسایی برخی عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر تصادفات جاده ای در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس (EKC) است. بر اساس فرضیه مذکور می توان این گونه استنباط کرد که میزان تلفات جاده ای در مراحل اولیه رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند و در نهایت به سبب پیشرفت های تکنیکی، افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش های مرتبط، و بهبود مراقبت های پزشکی، این نرخ در مراحل بعدی رشد اقتصادی کاهش می…