دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه بررسی سی قصیده (۱۵۰-۱۲۱) دیوان امیر معزی از حیث بحور عروضی و صور خیال

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه: بررسی سی قصیده (۱۵۰-۱۲۱) دیوان امیر معزی از حیث بحور عروضی و صور خیال زمان معزّی زمان آغازین رشد و شکوفایی قصیده است و معزّی در این کار از پیشاهنگان است «از نظر ما که با حافظ و سخن سرایان دیگر به قدر کفایت آشنایی داریم، معزّی شاعری نیست که از قدرت […]

پایان نامه موانع اجتماعی – فرهنگی کاربرد زبان فارسی به عنوان زبان آموزش در مناطق ترک زبان

پایان نامه

عنوان پایان نامه: موانع اجتماعی – فرهنگی کاربرد زبان فارسی به عنوان زبان آموزش در مناطق ترک زبان در ربع دوم قرن نوزدهم نظریه های معروف و بحث انگیز هومبلت مطرح شد. وی بر این ادعا بود که هر زبانی به واسطه ساختاری که داراست، تحلیلی از جهان خارج را در خود دارد، تحلیلی که […]