دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زمن و همکاران (MSPSS)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی فرد زیر مقیاس ها: حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده – حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دوستان – حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دیگران سازندگان پرسشنامه: زمن و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: […]

پرسشنامه شخصیتی سنخ الف

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: شخصیتی سنخ الف تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش رفتار سنخ الف زیر مقیاس ها: شخصیت سنخ الف – شخصیت سنخ ب نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال […]

پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ) – نسخه ۲۱ آیتمی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ) – نسخه ۲۱ آیتمی تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: ارزیابی سبک دلبستگی بزرگسالان زیر مقیاس ها: ایمن – ناایمن اجتنابی – ناایمن دوسوگرا نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، […]

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ (فرم کودکان و نوجوانان)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۸۱ هدف: سنجش شخصیت در کودکان و نوجوانان زیر مقیاس ها: پرخاشگری – روان آزرده گرایی – برون گرایی – دروغ سازندگان پرسشنامه: آیسنگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: […]

پرسشنامه شخصیتی آیزنگ (فرم بزرگسالان) – نسخه ۹۰ آیتمی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: شخصیتی آیزنگ (فرم بزرگسالان) – نسخه ۹۰ آیتمی تعداد گویه ها: ۹۰ هدف: سنجش شخصیت افراد بزرگسال زیر مقیاس ها: روان گسسته گرایی – روان آزرده گرایی – برون گرایی – دروغ نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: کاربر […]

مقیاس مردانگی – زنانگی میشل گوکلن

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مردانگی – زنانگی میشل گوکلن تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: بررسی تفاوت های کلی ویژگی های شخصیتی زنان و مردان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به […]

مقیاس رشد اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رشد اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش رشد اخلاقی در کودکان، نوجوانان و جوانان زیر مقیاس ها: اخلاق زیست / محیطی – اخلاق مراقبت از خود یا اخلاق فردی – اخلاق در مناسبات خانوادگی – اخلاق اجتماعی – اخلاق انسانی – اخلاق مینوی (یا متعالی) نمره گذاری: دارد […]

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر – نسخه ۱۰۴ آیتمی

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۰۴ هدف: ارزیابی سبک های تفکر در افراد مختلف زیر مقیاس ها: قانون گذاری – اجرایی – قضایی – تک سالاری – مرتبه سالاری – گروه سالاری – هرج و مرج سالاری – کلی – جزئی – درونی – بیرونی – آزادمنشی – محافظه کاری سازندگان پرسشنامه: استرنبرگ و واگنر معرفی آزمون: […]

پرسشنامه سبک های تفکر واگنر و زانگ (TSI-R2) – نسخه ۶۵ آیتمی

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۶۵ هدف: ارزیابی سبک های تفکر در افراد مختلف زیر مقیاس ها: سبک تفکر قانونگذار – سبک تفکر اجرایی – سبک تفکر قضاوتگر – سبک تفکر مونارکی – سبک تفکر سلسله مراتبی – سبک تفکر الیگارکی – سبک تفکر آنارکی – سبک تفکر کلی نگر – سبک تفکر جزئی نگر – سبک […]

پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) تعداد گویه ها: ۵۷ هدف: سنجش خشم صفت و حالت و بروز و کنترل خشم زیر مقیاس ها: خشم حالت (احساس خشمگینانه – تمایل به بروز کلامی خشم – تمایل به بروز فیزیکی خشم) – خشم صفت (خلق و خوی خشمگینانه – واکنش خشمگینانه) – بروز و […]