دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه به ارث بردن ویژگیهای اخلاقی از والدین

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: به ارث بردن ویژگیهای اخلاقی از والدین تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش میزان به ارث بردن ویژگیهای اخلاقی از والدین خود معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین […]

پرسشنامه برقراری ارتباط دوستی محکم با دیگران

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: برقراری ارتباط دوستی محکم با دیگران تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش ویژگیهای لازم برای برقراری ارتباطی دوستانه و محکم در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین […]

پرسشنامه آگاهی فرد درباره تجارب زنان و مردان در عشق

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: آگاهی فرد درباره تجارب زنان و مردان در عشق تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش میزان آگاهی فرد درباره ی تجربه های متفاوت زن ها و مردها در مورد عشق معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس […]

پرسشنامه اعتیاد به کار

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اعتیاد به کار تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش اعتیاد به کار در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه اعتماد به نفس

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اعتماد به نفس تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان اعتماد به نفس معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه استفاده سازنده از خشم

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: استفاده سازنده از خشم تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش خشم و آگاهی استفاده سازنده از خشم در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به […]

پرسشنامه استعداد مقابله رنسر

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: استعداد مقابله رنسر تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش استعداد مقابله در افراد سازندگان پرسشنامه: رنسر معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال […]

پرسشنامه ارزیابی سبکهای فکری مرتبط با رضایت شغلی آلن رو

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزیابی سبکهای فکری مرتبط با رضایت شغلی آلن رو تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی سبکهای فکری مرتبط با رضایت شغلی سازندگان پرسشنامه: آلن رو معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار […]

پرسشنامه هیجان اجتماعی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: هیجان اجتماعی تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش هیجان اجتماعی در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه میزان هیپنوتیزم شدن افراد

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: میزان هیپنوتیزم شدن افراد تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان هیپنوتیزم شدن افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.