دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه اعتماد به نفس

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اعتماد به نفس تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان اعتماد به نفس معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه استفاده سازنده از خشم

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: استفاده سازنده از خشم تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش خشم و آگاهی استفاده سازنده از خشم در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به […]

پرسشنامه استعداد مقابله رنسر

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: استعداد مقابله رنسر تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش استعداد مقابله در افراد سازندگان پرسشنامه: رنسر معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال […]

پرسشنامه ارزیابی سبکهای فکری مرتبط با رضایت شغلی آلن رو

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزیابی سبکهای فکری مرتبط با رضایت شغلی آلن رو تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی سبکهای فکری مرتبط با رضایت شغلی سازندگان پرسشنامه: آلن رو معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار […]

پرسشنامه هیجان اجتماعی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: هیجان اجتماعی تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش هیجان اجتماعی در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه میزان هیپنوتیزم شدن افراد

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: میزان هیپنوتیزم شدن افراد تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان هیپنوتیزم شدن افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه استرس و فرسودگی کاری والدین

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: استرس و فرسودگی کاری والدین تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش استرس و فرسودگی کاری والدین معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال […]

پرسشنامه ازدواج موفق و ناموفق

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ازدواج موفق و ناموفق تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش نگرش های مربوط به ازدواج موفق و ناموفق معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان […]

پرسشنامه احساساتی بودن فرد فینک و برگرز

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: احساساتی بودن فرد فینک و برگرز تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش میزان احساساتی بودن فرد زیر مقیاس ها: نزدیکی – شخصیت – خیال – نیاز به تماس – پیروی از احساسات سازندگان پرسشنامه: فینک و برگرز معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   […]

پرسشنامه وفق پذیری و ابتکار افراد کرتون

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: وفق پذیری و ابتکار افراد کرتون تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش وفق پذیری و مبتکر بودن افراد سازندگان پرسشنامه: کرتون معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک […]