دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه بررسی میزان رضایتمندی مشتریان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه بررسی میزان رضایتمندی مشتریان تعداد گویه ها: ۷۶ هدف: سنجش میزان رضایتمندی مشتریان زیر مقیاس ها: کیفیت محصول – کیفیت خدمات – کیفیت خدمات مالی – کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت خدمات پس از فروش – ارزش محصولات و خدمات – سطح انتظارات – ارتباط با مشتریان – وفاداری – تصویر […]

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI) تعداد گویه ها: ۶۶ هدف: ارزیابی چشم انداز زمان در افراد زیر مقیاس ها: دیدگاه زمانی گذشته / منفی – دیدگاه زمانی حال / لذت گرا – دیدگاه زمانی آینده – دیدگاه زمانی متعالی / آینده – دیدگاه زمانی گذشته مثبت – دیدگاه زمانی حال معتقد به سرنوشت […]

فرم رضایت سنجی از کارکنان بیمارستان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رضایت سنجی از کارکنان بیمارستان تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش رضایت از کارکنان بیمارستان نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: pdf

پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی بیماران از پاراکلینیک

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش میزان رضایتمندی بیماران از پاراکلینیک تعداد گویه ها: ۹۶ هدف: سنجش میزان رضایتمندی بیماران از پاراکلینیک نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: pdf

پرسشنامه ارزیابی عمومی عملکلرد براساس مدل تعالی سازمانی اروپا EFQM

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزیابی عمومی عملکلرد براساس مدل تعالی سازمانی اروپا EFQM تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: ارزیابی عمومی عملکرد براساس مدل تعالی سازمانی زیر مقیاس ها: رهبری – خط مشی و استراتژی – کارکنان – همکاری های تجاری و منابع – فرایندها – نتایج مشتری – نتایج کارکنان – نتایج جامعه – نتایج کلیدی عملکرد […]

پرسشنامه خودارزیابی توانیر براساس مدل تعالی EFQM

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: خودارزیابی توانیر براساس مدل تعالی EFQM تعداد گویه ها: ۹۰ هدف: کمک به سازمان ها برای تعیین موقعیت خود در مدل تعالی سازمانی و ارزیابی وجوه مختلف سازمانی زیر مقیاس ها: رهبری – خط مشی و راهبرد – کارکنان – شراکت ها و منابع – فرایندها – نتایج مشتری – نتایج کارکنان – […]