دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پایان نامه کاربرد مدیریت تخلیه در توزیع بهینه ترافیک

پایان نامه

عنوان پایان نامه: کاربرد مدیریت تخلیه در توزیع بهینه ترافیک امروزه یکی از بحث برانگیزترین مسائل هر جامعه، مسئله ترافیک است. با وجود آنکه همه ساله میلیاردها ریال صرف ایجاد راه ها و تأسیسات جدید می شود، تراکم ترافیک در خیابان ها روز به روز افزایش می یابد. امروزه در بیشتر شهرهای بزرگ و متوسط […]