پایان نامه کاربرد مدیریت تخلیه در توزیع بهینه ترافیک
رشته ریاضی , پروژه / دسامبر 4, 2015

عنوان پایان نامه: کاربرد مدیریت تخلیه در توزیع بهینه ترافیک امروزه یکی از بحث برانگیزترین مسائل هر جامعه، مسئله ترافیک است. با وجود آنکه همه ساله میلیاردها ریال صرف ایجاد راه ها و تأسیسات جدید می شود، تراکم ترافیک در خیابان ها روز به روز افزایش می یابد. امروزه در بیشتر شهرهای بزرگ و متوسط میزان ترافیک به خصوص در ساعات اوج به حد اشباع و غیر قابل قبولی رسیده است. بنابراین استفاده از فناوری های نوین در کنترل ترافیک ضرورت اجتناب ناپذیری است و به همان میزان که ترافیک مطلوب می تواند نشان گر توسعه پایدار در صنعت حمل و نقل باشد، استفاده از فناوری های روز و به کارگیری رهیافت های جدید باعث تسریع در روند توسعه و تأثیرگذاری در تمام شاخصه های زندگی بشر امروزی خواهد داشت. همه ساله سهم قابل توجهی از بودجه دولت ها صرف بهبود و یافتن راه حل مناسب مدیریتی جهت کاهش آسیب های ترافیکی می شود که این راه حل اهداف زیر را دنبال می کند. – کاهش آسیب های اقتصادی از طریق کاهش بودجه. – کاهش آسیب های جبران ناپذیر جانی و روانی و افزایش ایمنی. – جلوگیری از اتلاف وقت از طریق کاهش زمان تأخیر و سفر. – کاهش آسیب…