پاورپوینت آموزشی نرم افزار پاورپوینت

عنوان آموزش: پاورپوینت آموزشی نرم افزار power point فهرست مطالب مقدمه ایجاد یک ارائه کار New Presentation General Auto Content Wizard Blank Presentation Design Templates Presentations باز کردن یک ارائه کار ذخیره یک ارائه کار مشاهدات اسلایدها Normal View Slide Sorter View Note Page View Outline View Slide Show View اسلایدهای مرجع Slide Master Title Master Handout Master Title Master Notes Master تنظیمات سربرگ و زیرنویس اسلایدها اضافه نمودن اسلایدها اضافه نمودن اشیاء به اسلایدها اضافه نمودن تصاویر Clip Art Insert From File اضافه نمودن فیلم به ارائه کار اضافه نمودن صورت به ارائه کار اضافه نمودن اشکال مختلف به ارائه کار اضافه نمودن متون به اسلایدها اضافه نمودن نمودارهای سازمانی اضافه نمودن جداول اضافه نمودن اشکال زیبای نوشتاری تنظیمات متون و بولتها دسته بندی اسلایدها متصل کننده ها متحرک سازی متحرک سازی هر اسلاید متحرک سازی بر روی اشیای درون اسلاید تنظیمات زمانی و اجرایی اسلایدها ایجاد یک ارائه کار نمونه تعداد صفحات: ۱۳۶ فرمت فایل: power point دانلود