دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

کتاب آموزش Lisrel

کتاب آموزشی LISREL

عنوان کتاب: آموزش Lisrel لیزرل Lisrel مخفف linear structural relations است. نرم افزار تحلیل آماری لیزرل LISREL جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌ شود. نرم افزار لیزرل Lisrel مکمل نرم افزار اس پی اس اس است که در علوم انسانی و علوم اجتماعی استفاده می شود. این نرم افزار کارهای گرافیکی […]