دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقیاس رویکردهای یادگیری میلر و همکاران (SPQ)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رویکردهای یادگیری میلر و همکاران (SPQ) تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی رویکردهای یادگیری زیر مقیاس ها: اهداف یادگیری – اهداف عملکرد – اهداف ابزاری / آینده – ادراک از توانایی – ارزش گذاری درونی و بیرونی سازندگان پرسشنامه: میلر و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: […]

پرسشنامه خود راهبری در یادگیری

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه خود راهبری در یادگیری تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: سنجش میزان خودراهبری در یادگیری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان […]

پرسشنامه تعهد به تغییر سازمانی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تعهد به تغییر سازمانی تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش تعهد به تغییر سازمانی زیر مقیاس ها: تعهد عاطفی – تعهد تدوامی – تعهد هنجاری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ […]