دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی (KDQOL-SF)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۷۹ هدف: ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری کلیوی زیر مقیاس ها: زیرمقیاس های اختصاصی سلامت (علایم و مشکلات، اثر بیماری کلیوی، بار بیماری کلیوی، وضعیت کاری، عملکرد شناختی، کیفیت تعاملات اجتماعی، عملکرد جنسی، خواب، حمایت اجتماعی، تشویق کاکنان بخش دیالیز، رضایت بیماران و درجه بندی کلی سلامت) – زیرمقیاس های […]

پرسشنامه فاصله قدرت

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: فاصله قدرت تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: اندازه گیری و تعیین نمره فاصله قدرت مدیران زیر مقیاس ها: سلسله مراتب – پاداش – جو سازمانی – تصمیم گیری – ارتباط – یادگیری سازمانی – مدیریت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) […]

پرسشنامه سبکهای پردازش اطلاعات شهودی – خردگرایانه اپستین و پاسینی (REI)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سبکهای پردازش اطلاعات شهودی – خردگرایانه اپستین و پاسینی (REI) تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی سبکهای پردازش اطلاعات در افراد (شهودی – خردگرایانه) زیر مقیاس ها: شهودی – خردگرایی سازندگان پرسشنامه: اپستین و پاسینی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) […]

پرسشنامه ساختار مکانیکی و ارگانیکی ساشکین و موریس و ویگا و یانوزاس

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک یا ارگانیک) و تعیین نوع طرح سازمانی سازندگان پرسشنامه: ساشکین، موریس، ویگا و یانوزاس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت […]

پرسشنامه خلاقیت، نوآوری و ابتکار در سازمان دورابجی و همکاران

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی میزان حمایت از خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل های شغلی در سازمان سازندگان پرسشنامه: دورابجی، لاملی و کارترایت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: […]

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۸ هدف: ارزیابی حمایت سازمانی ادراک شده سازندگان پرسشنامه: آیزنبرگر، هانتینگتون، هاتکینسون و سوا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word […]

پرسشنامه پذیرش فناوری دیویس

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: پذیرش فناوری دیویس تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: ارزیابی پذیرش فناوری زیر مقیاس ها: عوامل فردی – عوامل اجتماعی – عوامل سازمانی – ویژگی های نوآوری – درک مفید بودن کاربرد – درک آسانی کاربرد – نگرش نسبت به فناوری – تمایل به کاربرد – استفاده از فناوری سازندگان پرسشنامه: دیویس معرفی آزمون: […]

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه نگوار و واموکورو

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۹ هدف: بررسی میزان توجه به برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه سازندگان پرسشنامه: نگوار و واموکورو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر […]

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (BDMCQ)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن و ابعاد آن زیر مقیاس ها: راهبردهای کنترل فراشناختی – ائتلاف فکر / عمل یا در آمیختگی افکار – باورهای مثبت و منفی فراشناختی – رفتارهای ایمنی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: […]