دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: خودارزیابی کسب و کار تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: ارزیابی کسب و کار توسط کارکنان زیر مقیاس ها: رهبری – برنامه ریزی استراتژیک – تمرکز بر مشتری و بازار – سیستم های تحلیل و اطلاعات – فرآیند مدیریت – منابع انسانی – نتایج کسب و کار معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره […]

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش متغیر تصویر برند معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می […]

پرسشنامه انتظار کارفرماها از برنامه های آموزش عالی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: انتظار کارفرماها از برنامه های آموزش عالی تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: بررسی انتظارات کارفرماها از برنامه های آموزش عالی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، […]

پرسشنامه سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری (ویژه پرسنل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری (ویژه پرسنل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) تعداد گویه ها: ۲۲۹ هدف: سنجش سطح تخصصی سواد کامپیوتری زیر مقیاس ها: مهندسی نرم افزار – توسعه نرم افزار – طراحی سیستم – پایگاه داده ها – پشتیبانی فنی – مدیریت کسب و کار IT – طراحی مدار مجتمع […]

پرسشنامه تأثیر سرمایه فکری و یادگیری بر نوآوری سازمانی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تأثیر سرمایه فکری و یادگیری بر نوآوری سازمانی تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: بررسی تأثیر سرمایه فکری و یادگیری بر نوآوری سازمانی زیر مقیاس ها: دوگانگی زمینه ای – دوگانگی ساختاری – دوگانگی همزمان – دوگانگی با فاصله زمانی – یادگیری اکتشافی – یادگیری بهره بردارانه – نوآوری اکتشافی – نوآوری بهره بردارانه […]

مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (ویژه معلمین)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (ویژه معلمین) تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش مشکلات رفتاری (رفتار کلاسی، شرکت در گروه و نگرش به مراجع قدرت) زیر مقیاس ها: رفتار در کلاس – مشارکت و همکاری گروهی – نگرش به طرف مراجع قدرت سازندگان پرسشنامه: کانرز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: […]

تست روانشناسی بیابانی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: روانشناسی بیابانی تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی شخصیت فرد معرفی آزمون: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه مهارت های کتابدارها

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مهارت های کتابدارها تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: ارزیابی مهارت های کتابدار معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان […]

پرسشنامه موانع مهارتهای ارتباطی پرستاران در تعامل با بیماران (نسخه بیمار)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: موانع مهارتهای ارتباطی پرستاران در تعامل با بیماران (نسخه بیمار) تعداد گویه ها: ۲۹ هدف: ارزیابی موانع مهارتهای ارتباطی پرستاران در تعامل با بیماران زیر مقیاس ها: عوامل مشترک بین پرستار و  بیمار – عوامل مربوط به پرستار – عوامل مربوط به بیمار – عوامل مربوط به محیط معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: […]

پرسشنامه مزاج (خلق و خو) کودکی (میانه) ۱۲-۸ سال کری (MCTQ)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مزاج (خلق و خو) کودکی (میانه) ۱۲-۸ سال کری (MCTQ) تعداد گویه ها: ۵۷ هدف: ارزیابی مزاج (خلق و خو) کودکان سازندگان پرسشنامه: کری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد […]