دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقیاس تنوع سازمانی کاندولا و فولرتون

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تنوع سازمانی کاندولا و فولرتون تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی تنوع سازمانی زیر مقیاس ها: دیدگاه آرمانی سازمانی – تعهد و مدیریت ارشد – بررسی و نیاز سنجی – شفاف بودن اهداف – پاسخگویی شفاف – ارتباط مؤثر – هماهنگی فعالیت ها – ارزشیابی سازندگان پرسشنامه: کاندولا و فولرتون معرفی آزمون: دارد […]

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رضایت مشتری و پیامدهای آن تعداد گویه ها: ۹ هدف: بررسی رضایت مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان زیر مقیاس ها: رضایت مشتری – شفاهی و گفتاری – بازخور – وفاداری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) […]

مقیاس لیترالیسم مک فارلند

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: لیترالیسم مک فارلند تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی لیترالیسم گرایی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به […]

پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: بررسی عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، […]

مقیاس ناتوانی ناشی از سردرد جاکوبسون و همکاران

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش میزان ناتوانی ناشی از سردرد زیر مقیاس ها: عاطفی – کارکردی سازندگان پرسشنامه: جاکوبسون و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   […]

آزمون تأییدجویی کودکان پاتی و امباست (CAST)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تأییدجویی کودکان پاتی و امباست (CAST) تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش تأییدجویی در کودکان زیر مقیاس ها: رفتار گرایشی – رفتار اجتنابی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد […]

پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: وفاداری مشتری به خدمات سازمان تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی میزان وفاداری مشتری به خدمات سازمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله […]

پرسشنامه انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی کشور

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی کشور تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از […]

پرسشنامه کارایی سیستم اطلاعات پرستاری

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: کارایی سیستم اطلاعات پرستاری تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی کارایی سیستم اطلاعات پرستاری زیر مقیاس ها: سواد کامپیوتری – تاثیر کامپیوتر بر خدمات پرستاری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۲ تعداد صفحات: […]

پرسشنامه شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها (زنجیره تأمین صنایع غذایی) (SWOT)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۸۵ هدف: سنجش نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها در زنجیره تامین صنایع غذایی زیر مقیاس ها: نقاط قوت – نقاط ضعف – فرصت ها – تهدیدها معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) […]