دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه مدیریت دانش براساس مدل بهات

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مدیریت دانش براساس مدل بهات تعداد گویه ها: ۳۸ هدف: سنجش مدیریت دانش زیر مقیاس ها: کسب دانش – خلق دانش – کاربرد دانش – انتقال دانش – ثبت دانش معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد […]

پرسشنامه نگرش به اینترنت دینف و کوآفتروس

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نگرش به اینترنت دینف و کوآفتروس تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش ۲ نوع نگرش کاربران اینترنت نسبت به اینترنت (نگرش به خودکارآمدی اینترنت و نگرش نسبت به استفاده از اینترنت) زیر مقیاس ها: شناختی – عاطفی – رفتاری سازندگان پرسشنامه: دینف و کوآفتروس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد […]

پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (JIQ)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان دلبستگی شغلی در فرد سازندگان پرسشنامه: کانونگو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۲ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر […]

پرسشنامه سنجش نگرش به حجاب

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش نگرش به حجاب تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: ارزیابی نگرش افراد به حجاب زیر مقیاس ها: پوشش ظاهری – پیامدهای فردی – پیامدهای اجتماعی – شناخت احکام شرعی – پوشش مطلوب معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) […]

پرسشنامه مدیریت اضطراب

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مدیریت اضطراب تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش مدیریت اضطراب و نگرانی در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر تعلل

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر تعلل تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر تعلل زیر مقیاس ها: فردی – سازمانی – محیطی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: […]

پرسشنامه نگرانی و دلواپسی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نگرانی و دلواپسی تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش میزان نگرانی و دلواپسی افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: ارزیابی مهندسی فرهنگ در سازمان های دولتی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می […]

پرسشنامه همدلی دیویس

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: همدلی دیویس تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان همدلی افراد سازندگان پرسشنامه: دیویس معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: کدهای اخلاقی برای معلمان تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی رفتار حرفه ای آموزگاران و کدهای اخلاقی معلمان زیر مقیاس ها: رعایت حقوق جزایی – عدم هتّاکی به دانش آموزان – عدم اجازه به دانش آموزان در مصرف دخانیات و داروهای غیر مجاز – عدم دروغ پردازی و غلط جلوه دادن واقعیّات – […]