دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه سنجش گرایش های ایده آل گرایانه افراد

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش گرایش های ایده آل گرایانه افراد تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش گرایش های ایده آل گرایانه افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به […]

پرسشنامه ارزیابی کیفی حیاط هنرستان از نظر دانش آموزان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزیابی کیفی حیاط هنرستان از نظر دانش آموزان تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی حیاط مدرسه از نظر دانش آموزان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله […]

آزمایش حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن)

پرسشنامه

عنوان آزمایش: حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن) هدف: مطالعه استعداد آزمودنی در تعویض نگرش به هنگام حل مسئله معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می […]

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: باورهای دنیای عادلانه تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: ارزیابی باورهای دنیای عادلانه زیر مقیاس ها: باورهای دنیای عادلانه برای خود – باورهای دنیای عادلانه برای دیگران – باورهای دنیای عادلانه عمومی – باورهای دنیای ناعادلانه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: […]

پرسشنامه سنجش کارآفرین بودن فرد پینشات

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش کارآفرین بودن فرد پینشات تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش کارآفرین بودن فرد سازندگان پرسشنامه: پینشات معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز […]

پرسشنامه سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش نگرش در مورد استفاده از ماهواره معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: […]

مقیاس ناامیدی بک (BHS)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش ناامیدی فرد و ابعاد آن زیر مقیاس ها: احساس فرد نسبت به آینده – از دست دادن انگیزه – انتظارات سازندگان پرسشنامه: بک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال […]

پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۵۶ هدف: ارزیابی ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی زیر مقیاس ها: تنوع و جلوگیری از یکنواختی – ایمنی و امنیت – انعطاف پذیری – دسترسی و ارتباط / نفوذپذیری – آسایش و راحتی – نظافت و پاکیزگی – خوانایی – حفظ هویت – کارایی – فرم و کالبد – […]

پرسشنامه سنجش قدرت تجسم و تخیل

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش قدرت تجسم و تخیل تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش قدرت تجسم و تخیل در فرد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز […]

پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: بررسی تبعیض اجتماعی و شکاف نسل زیر مقیاس ها: احساس محرومیت نسبی از دارایی های مملکت – میزان توجه دولت به این نسل و نسل گذشته – سطح سواد – عدم آموزش افراد میان سال به بالا توسط حکومت – شکاف نسلی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: […]