دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقیاس مشارکت والدین برای کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مشارکت والدین برای کودکان پیش دبستانی تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: سنجش میزان مشارکت والدین در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی زیر مقیاس ها: والدگری – یادگیری در خانه – رابطه خانه و مدرسه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد […]

مقیاس انتخاب همسر از دیدگاه اسلام (دختران)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: انتخاب همسر از دیدگاه اسلام (دختران) تعداد گویه ها: ۸۳ هدف: سنجش میزان معیارهای همسرگزینی در میان داوطلبان ازدواج زیر مقیاس ها: پایبندی مذهبی – تقواگرایی – تجمل گرایی – آرامش بخشی – ناتوانی در مهار خود – خود محوری – گرایش به خانواده – ابراز محبت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد […]

مقیاس انتخاب همسر از دیدگاه اسلام (پسران)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: انتخاب همسر از دیدگاه اسلام (پسران) تعداد گویه ها: ۶۱ هدف: سنجش میزان معیارهای همسرگزینی در میان داوطلبان ازدواج زیر مقیاس ها: پایبندی مذهبی – توجه به ظواهر – خودگرایی – انعطاف ناپذیری – ادب – توجه به ظواهر مذهبی – آرامش بخشی – استقلال طلبی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره […]

مقیاس ترس از حرکت تمپا میلر و همکاران (TSK)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ترس از حرکت تمپا میلر و همکاران (TSK) تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: سنجش ترس از حرکت در بین بیماران مبتلا به درد زیر مقیاس ها: باور به آسیب دیدگی – اجتناب از فعالیت سازندگان پرسشنامه: میلر، کوری و تاد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: […]

پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ) (نسخه سوم فرم کوتاه)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: طرحواره یانگ (YSQ) (نسخه سوم فرم کوتاه) تعداد گویه ها: ۶۷ هدف: ارزیابی طرحواره های ناسازگارانه شناختی زیر مقیاس ها: شکست / وابستگی – انزوای احتماعی / بازداری هیجانی – محرومیت هیجانی – نقص – جلب توجه – به هم ریختگی – ترک شدگی – آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری – […]

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ-S) – فرم کوتاه

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی خودپنداره بدنی زیر مقیاس ها: چربی بدنی – قدرت – هماهنگی – لیاقت ورزشی – فعالیت بدنی – عزت نفس – انعطاف پذیری – سلامتی – ظاهر – استقامت سازندگان پرسشنامه: مارش، مارتین و جاکسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد […]

پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: سنجش نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران زیر مقیاس ها: استقلال شناختی – نگرانی جسمی – روانی – استقلال عملکردی – نگرانی از آینده بیماری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر […]

مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی کوپلن و رابین (PPBS) – نسخه ۱۳ سوالی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی کوپلن و رابین (PPBS) – نسخه ۱۳ سوالی تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: ارزیابی رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی زیر مقیاس ها: بازی فعال – بازی انفرادی هدفمند – بازی منفعل سازندگان پرسشنامه: کوپلن و رابین معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره […]