دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه عزت نفس نوجوانان و جوانان کوپر اسمیت

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: عزت نفس نوجوانان و جوانان کوپر اسمیت تعداد گویه ها: ۵۸ هدف: سنجش عزت نفس نوجوانان و جوانان زیر مقیاس ها: عزت نفس عمومی – عزت نفس خانوادگی – عزت نفس اجتماعی – عزت نفس تحصیلی / شغلی – مقیاس دروغ نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد […]

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (مقیاس شدت)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: فرسودگی شغلی مزلاچ (مقیاس شدت) تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش فرسودگی هیجانی، پدیده های شخصیت زدایی و فقدان تحقق شخصی زیر مقیاس ها: خستگی عاطفی – مسخ شخصیت – عملکرد فردی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word […]