دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ) تعداد گویه ها: ۶۹ هدف: ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خود زیر مقیاس ها: ارزیابی ظاهر – گرایش ظاهر – ارزیابی تناسب – گرایش تناسب – ارزیابی سلامت – گرایش سلامت – گرایش بیماری – رضایت بدنی – وزن ذهنی – دلمشغولی […]

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر (TISS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر (TISS) تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: بررسی میزان مهارت های اجتماعی در نوجوانان زیر مقیاس ها: رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻄﻠﻮب – رﻓﺘﺎرﻫﺎی غیر اجتماعی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: […]

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) – نسخه ۴۶ آیتمی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تمایز یافتگی خود (DSI) – نسخه ۴۶ آیتمی تعداد گویه ها: ۴۶ هدف: سنجش تمایزیافتگی افراد زیر مقیاس ها: واکنش پذیری عاطفی – جایگاه من – گریز عاطفی – هم آمیختگی با دیگران نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: […]

مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون (HAM-D)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: درجه بندی افسردگی هامیلتون (HAM-D) تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش میزان شدت افسردگی در افراد افسرده نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۰ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد […]

مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون (HAM-D7)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: درجه بندی افسردگی هامیلتون (HAM-D7) تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش میزان شدت افسردگی در افراد افسرده نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: بررسی نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر […]

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا (ASEX) – فرم زنان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تجارب جنسی آریزونا (ASEX) – فرم زنان تعداد گویه ها: ۵ هدف: ارزیابی عملکرد و تجارب جنسی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه میزان ترس

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان ترس در افراد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین […]

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: سنجش شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی زیر مقیاس ها: ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی – تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی – حمایت فردی و مشاوره با بیمار – ارجاع به متخصصان […]

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS) – نسخه ۱۸ آیتمی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نگرشهای مربوط به عشق (LAS) – نسخه ۱۸ آیتمی تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: ارزیابی نگرش های مربوط به عشق و وفاداری زیر مقیاس ها: اروس – لودوس – استورگ – پراگما – مانیا – آگاپه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: […]