دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقیاس افسردگی دانشجویان کاواجا و برایدن (USDI)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: افسردگی دانشجویان کاواجا و برایدن (USDI) تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش افسردگی در دانشجویان زیر مقیاس ها: رخوت و بی حال – شناختی / هیجانی – انگیزه تحصیلی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   […]

پرسشنامه میزان اضطراب

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: میزان اضطراب تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: سنجش میزان اضطراب در افراد زیر مقیاس ها: احساسی – شناختی – رفتاری – بدنی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان […]

پرسشنامه سنجش میزان بهره وری در سازمان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش میزان بهره وری در سازمان تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش میزان بهره وری در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین […]

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین در سازمان زیر مقیاس ها: مدیریت طرح ریزی – مدیرت منابع – مدیریت تحقق محصول – مدیریت تحویل به مشتری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد […]

پرسشنامه مثلث شناختی بکهام و همکاران (CTI)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در افراد افسرده زیر مقیاس ها: نگرش نسبت به خود – نگرش نسبت به دنیا – نگرش نسبت به آینده سازندگان پرسشنامه: بکهام ، لبر ، واتکینز ، بویر و کوک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد […]

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سلامت سازمانی مدرسه تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: ارزیابی سلامت سازمانی مدارس از جنبه های مختلف زیر مقیاس ها: روحیه – تأکید علمی – رعایت – ساختاردهی – حمایت منابع – نفوذ مدیر – یگانگی نهاد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word […]

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (معلمان)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (معلمان) تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش میزان سازگاری شغلی زیر مقیاس ها: ارزش پیشرفت – ارزش راحتی – ارزش پایگاه – ارزش نوع دوستی – ارزش ایمنی – ارزش خودمختاری – سبک سازگاری نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ […]

پرسشنامه منبع استرس (شغل)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: منبع استرس (شغل) تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی فشار کاری و استرس مدیران و تصمیم گیرندگان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال […]

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رغبت میشل گوکلن تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی نوع علایق شخصی و رغبت نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رضایت شغلی کارکنان ناجا تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: ارزیابی رضایت شغلی در کارکنان نیروی انتظامی زیر مقیاس ها: توسعه ارتقای شغلی – ارتباطات سازمانی – توانمندسازی – ایجاد فرصت های یکسان در سازمان – مشارکت – رهبری – فرصت های یادگیری و دست یابی به اهداف – قدردانی – تبیین اهداف و […]