مقیاس افسردگی دانشجویان کاواجا و برایدن (USDI)
پرسشنامه / جولای 22, 2015

عنوان پرسشنامه: افسردگی دانشجویان کاواجا و برایدن (USDI) تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش افسردگی در دانشجویان زیر مقیاس ها: رخوت و بی حال – شناختی / هیجانی – انگیزه تحصیلی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود. کاربران عزیز برای رسیدگی به هر گونه تراکنش های ناموفق و یا عدم ارسال موفق فایل ها به شماره ۰۹۱۴۷۵۴۰۰۳۸ تلگرام یا واتساپ (روش سریعتر) و یا پیامک بزنید.

پرسشنامه میزان اضطراب
پرسشنامه / جولای 22, 2015

عنوان پرسشنامه: میزان اضطراب تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: سنجش میزان اضطراب در افراد زیر مقیاس ها: احساسی – شناختی – رفتاری – بدنی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود. کاربران عزیز برای رسیدگی به هر گونه تراکنش های ناموفق و یا عدم ارسال موفق فایل ها به شماره ۰۹۱۴۷۵۴۰۰۳۸ تلگرام یا واتساپ (روش سریعتر) و یا پیامک بزنید.

پرسشنامه سنجش میزان بهره وری در سازمان
پرسشنامه / جولای 22, 2015

عنوان پرسشنامه: سنجش میزان بهره وری در سازمان تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش میزان بهره وری در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود. کاربران عزیز برای رسیدگی به هر گونه تراکنش های ناموفق و یا عدم ارسال موفق فایل ها به شماره ۰۹۱۴۷۵۴۰۰۳۸ تلگرام یا واتساپ (روش سریعتر) و یا پیامک بزنید.

پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین
پرسشنامه / جولای 18, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین در سازمان زیر مقیاس ها: مدیریت طرح ریزی – مدیرت منابع – مدیریت تحقق محصول – مدیریت تحویل به مشتری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود. کاربران عزیز برای رسیدگی به هر گونه تراکنش های ناموفق و یا عدم ارسال موفق فایل ها به شماره ۰۹۱۴۷۵۴۰۰۳۸ تلگرام یا واتساپ (روش سریعتر) و یا پیامک بزنید.

پرسشنامه مثلث شناختی بکهام و همکاران (CTI)
پرسشنامه / جولای 17, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در افراد افسرده زیر مقیاس ها: نگرش نسبت به خود – نگرش نسبت به دنیا – نگرش نسبت به آینده سازندگان پرسشنامه: بکهام ، لبر ، واتکینز ، بویر و کوک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود. کاربران عزیز برای رسیدگی به هر گونه تراکنش های ناموفق و یا عدم ارسال موفق فایل ها به شماره ۰۹۱۴۷۵۴۰۰۳۸ تلگرام یا واتساپ (روش سریعتر) و یا پیامک بزنید.

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
پرسشنامه / جولای 17, 2015

عنوان پرسشنامه: سلامت سازمانی مدرسه تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: ارزیابی سلامت سازمانی مدارس از جنبه های مختلف زیر مقیاس ها: روحیه – تأکید علمی – رعایت – ساختاردهی – حمایت منابع – نفوذ مدیر – یگانگی نهاد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود. کاربران عزیز برای رسیدگی به هر گونه تراکنش های ناموفق و یا عدم ارسال موفق فایل ها به شماره ۰۹۱۴۷۵۴۰۰۳۸ تلگرام یا واتساپ (روش سریعتر) و یا پیامک بزنید.

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (معلمان)
پرسشنامه / جولای 16, 2015

عنوان پرسشنامه: سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (معلمان) تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش میزان سازگاری شغلی زیر مقیاس ها: ارزش پیشرفت – ارزش راحتی – ارزش پایگاه – ارزش نوع دوستی – ارزش ایمنی – ارزش خودمختاری – سبک سازگاری نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود. کاربران عزیز برای رسیدگی به هر گونه تراکنش های ناموفق و یا عدم ارسال موفق فایل ها به شماره ۰۹۱۴۷۵۴۰۰۳۸ تلگرام یا واتساپ (روش سریعتر) و یا پیامک بزنید.

پرسشنامه منبع استرس (شغل)
پرسشنامه / جولای 16, 2015

عنوان پرسشنامه: منبع استرس (شغل) تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی فشار کاری و استرس مدیران و تصمیم گیرندگان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود. کاربران عزیز برای رسیدگی به هر گونه تراکنش های ناموفق و یا عدم ارسال موفق فایل ها به شماره ۰۹۱۴۷۵۴۰۰۳۸ تلگرام یا واتساپ (روش سریعتر) و یا پیامک بزنید.

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن
پرسشنامه / جولای 16, 2015

عنوان پرسشنامه: رغبت میشل گوکلن تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی نوع علایق شخصی و رغبت نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود. کاربران عزیز برای رسیدگی به هر گونه تراکنش های ناموفق و یا عدم ارسال موفق فایل ها به شماره ۰۹۱۴۷۵۴۰۰۳۸ تلگرام یا واتساپ (روش سریعتر) و یا پیامک بزنید.

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا
پرسشنامه / جولای 16, 2015

عنوان پرسشنامه: رضایت شغلی کارکنان ناجا تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: ارزیابی رضایت شغلی در کارکنان نیروی انتظامی زیر مقیاس ها: توسعه ارتقای شغلی – ارتباطات سازمانی – توانمندسازی – ایجاد فرصت های یکسان در سازمان – مشارکت – رهبری – فرصت های یادگیری و دست یابی به اهداف – قدردانی – تبیین اهداف و ارزیابی ها – آموزش و توسعه منابع انسانی – تسهیلات و خدمات – حقوق و مزایا – ارتباط با همکاران – مدیریت تغییر و تحول – شرایط و محیط کار نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود. کاربران عزیز برای رسیدگی به هر گونه تراکنش های ناموفق و یا عدم ارسال موفق فایل ها به شماره ۰۹۱۴۷۵۴۰۰۳۸ تلگرام یا واتساپ (روش سریعتر) و یا پیامک بزنید.