دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه آزمون گران تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: بررسی رضایتمندی آزمون گران در سه حیطه قابلیت اجرایی آزمون، رضایتمندی از اجرای آن و تأثیرات آموزشی آزمون نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: […]

پرسشنامه رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رضایتمندی، قابلیت اجرا و تأثیرات آموزشی در روش ارزیابی DOPS از دیدگاه دانشجویان تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: بررسی رضایتمندی دانشجویان در سه حیطه قابلیت اجرایی آزمون، رضایتمندی از اجرای آن و تأثیرات آموزشی آزمون نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   […]

آزمون مشاهده مستقیم مهارت های عملی (DOPS) در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مشاهده مستقیم مهارت های عملی (DOPS) در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان مامایی زیر مقیاس ها: ارزیابی جنین – مانور لئوپولد – معاینه واژینال – ارزیابی نوزاد در زمان تولد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و […]

پرسشنامه اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی ونگ و همکاران (MCDAS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی ونگ و همکاران (MCDAS) تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش ترس و اضطراب کودکان در طی درمان های دندانپزشکی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر […]

شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا (VHI)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا (VHI) تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش جنبه های عاطفی و عملکردی و تأثیرات فیزیکی مشکلات صدای بیمار نمره گذاری: دارد پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد […]

مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش شکایات روان تنی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۴ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می […]

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ – فرم کوتاه

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش ۵ عامل بزرگ شخصیت زیر مقیاس ها: روان نژندگرایی – توافق پذیری – وظیفه گرایی – برون گرایی – گشودگی در تجربه سازندگان پرسشنامه: گلدبرگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد […]

مقیاس تعارض نقش جنسیتی ا.نیل و همکاران (GRCS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تعارض نقش جنسیتی ا.نیل و همکاران (GRCS) تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: سنجش تعارض نقش جنسیتی در افراد زیر مقیاس ها: موفقیت، قدرت، رقابت – هیجان پذیری محدود – رفتار عاطفی محدود با سایر مردان – تعارض میان کار و روابط خانوادگی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی […]

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان (MBI-SS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان (MBI-SS) تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان زیر مقیاس ها: خستگی عاطفی – شک و بدبینی – خودکارآمدی تحصیلی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: […]

مقیاس ترس از ارزیابی منفی لری – فرم کوتاه (BFNES)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ترس از ارزیابی منفی لری – فرم کوتاه (BFNES) تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: توصیف شناختارهای ترس آور و نگران کننده زیر مقیاس ها: وجود ترس و نگرانی درباره ی ارزیابی منفی دیگران – نبود ترس و نگرانی درباره ی ارزیابی منفی دیگران نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و […]