دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T) تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: ارزیابی عملکرد حرکتی درشت و ظریف کودکان سنین ۵ تا ۱۱ سال در اجرای فعالیت های روزمره و انجام تکالیف مدرسه زیر مقیاس ها: عملکرد حرکتی عمومی – نوشتن نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی […]

پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی مخصوص والدین ویلسون و همکاران (DCDQ’07)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی کنترل در حین حرکت، حرکات ظریف / دستخط و هماهنگی عمومی در کودکان سنین ۵ تا ۱۵ سال زیر مقیاس ها: حرکات ظریف / دستخط – هماهنگی عمومی – کنترل در حین حرکت سازندگان پرسشنامه: ویلسون و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: […]

مقیاس تصویر خودمنفی موسکویچ و هایدر (NSPS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تصویر خودمنفی موسکویچ و هایدر (NSPS) تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: سنجش نگرانی های تصویر خود زیر مقیاس ها: نگرانی از آشکار شدن ویژگی های ظاهر فیزیکی – نگرانی از آشکار شدن ویژگی های مرتبط با کفایت اجتماعی (۱) – نگرانی از آشکار شدن ویژگی های مرتبط با کفایت اجتماعی (۲) – نگرانی […]

پرسشنامه مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش ابعاد مسئولیت پذیری در افراد زیر مقیاس ها: مسئولیت در برابر خداوند – مسئولیت در برابر اجتماع – مسئولیت در برابر طبیعت – مسئولیت در برابر خود (مراقبه) نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال […]

پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی هورن و استبرگ (MEQ)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: مشخص کردن ریخت شبانه روزی افراد زیر مقیاس ها: ترجیح بیداری – ترجیح خواب – ترجیح عملکرد بهینه سازندگان پرسشنامه: هورن و استبرگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) […]

مقیاس کیفیت زناشویی باسبی و همکاران (RDAS) – فرم تجدیدنظر شده

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: کیفیت زناشویی باسبی و همکاران (RDAS) – فرم تجدیدنظر شده تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش میزان کیفیت روابط زناشویی زیر مقیاس ها: توافق – رضایت – انسجام نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۵ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، […]

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (AES)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مشغولیت تحصیلی تینیو (AES) تعداد گویه ها: ۱۰۲ هدف: سنجش مشغولیت تحصیلی دانش آموزان زیر مقیاس ها: مشغولیت رفتاری – مشغولیت هیجانی – مشغولیت شناختی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۹ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید […]

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش نگرش نسبت به دوره های آموزشی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می […]

پرسشنامه ارزیابی از آثار تحلیل محتوای کمی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزیابی از آثار تحلیل محتوای کمی تعداد گویه ها: ۷۵ هدف: ارزیابی از آثار تحلیل محتوای کمی زیر مقیاس ها: تعیین موضوع – بیان مسأله – اهداف – سوالات و فرضیه ها – تعریف مفهومی – تعریف عملیاتی – بررسی پیشینه – تعیین جامعه و نمونه گیری – مقوله بندی – واحدبندی – […]

پرسشنامه رضایت جنسی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رضایت جنسی تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش میزان رضایت جنسی نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.