دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به برند

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نگرش کودکان نسبت به برند تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش نگرش کودکان نسبت به برند نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می […]

پرسشنامه سنجش رضایتمندی از داروخانه

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش رضایتمندی از داروخانه تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش میزان رضایتمندی از داروخانه نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزیابی قاطعیت راتوس تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی رفتار قاطعانه و سنجش میزان قاطعیت فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۳ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین […]

پرسشنامه سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سبک های ارتباطی فروشنده ویلیامز و اسپیرو تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: بررسی سبک های ارتباطی فروشنده با مشتری زیر مقیاس ها: تعامل گرایی فروشنده – وظیفه گرایی فروشنده – فردگرایی فروشنده – تعامل گرایی مشتری – وظیفه گرایی فروشنده – فردگرایی مشتری نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: […]

پرسشنامه سنجش رضایت کارکنان از تغذیه

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش رضایت کارکنان از تغذیه تعداد گویه ها: ۵ هدف: سنجش میزان رضایت کارکنان از تغذیه نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه روابط میان تیمی ریشتر

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: روابط میان تیمی ریشتر تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: ارزیابی روابط میان تیمی و گروهی زیر مقیاس ها: تعارض در کار – تضاد در روابط – تعارض در فرایند نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان […]

پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: سنجش حساسیت مصرف کننده به بازاریابی زیر مقیاس ها: کیفیت محصول – قیمت – تبلیغات – خرده فروشی / فروش نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود […]

پرسشنامه رضایتمندی همکاران از شغل و محیط کار در بیمارستان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رضایتمندی همکاران از شغل و محیط کار در بیمارستان تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: سنجش میزان رضایتمندی همکاران از شغل و محیط کار نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به […]

پرسشنامه طلاق

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: طلاق تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی نشانه های هشداردهنده طلاق نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس پیش بینی فروش جاستر

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: پیش بینی فروش جاستر تعداد گویه ها: ۱ هدف: ارزیابی نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می […]