دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه مهارت های فروش رنتز و همکاران

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مهارت های فروش رنتز و همکاران تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش مهارت های فروش فروشندگان زیر مقیاس ها: مهارت های بین شخصی – مهارت های فروشنده – دانش فنی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از […]

پرسشنامه فناوری اطلاعات

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان استفاده از فناوری اطلاعات معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد […]

پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اولویت بندی مولفه های کیفیتی سامانه ها تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: ارزیابی تشخیصی اولویت بندی شاخص های کیفیتی در نرم افزارها و سامانه های کنترل کننده زیر مقیاس ها: تناسب کارکردی – قابلیت اطمینان – کارآیی – قابلیت استفاده – امنیت نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: […]

پرسشنامه برندسازی داخلی پانجایسری و همکاران

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی فرایند ارتقاء برند در داخل سازمان و کارمندان زیر مقیاس ها: آموزش – جهت دهی – جلسه های گروهی – جلسه های توجیهی سازندگان پرسشنامه: پانجایسری و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: […]

پرسشنامه هوش احساسی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: هوش احساسی تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش هوش احساسی و عاطفی افراد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش وضعیت روابط اجتماعی افراد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود […]

پرسشنامه مصرف پرستیژی (وجهه ای) ایستمن و همکاران

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مصرف پرستیژی (وجهه ای) ایستمن و همکاران تعداد گویه ها: ۵ هدف: سنجش میزان تمایل افراد برای نشان دادن جایگاه اجتماعی شان در خرید محصول نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می […]

پرسشنامه نوآوری اعضای تیم

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نوآوری اعضای تیم تعداد گویه ها: ۵ هدف: ارزیابی نوآوری اعضای تیم نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه قدرت بین شرکتی در شبکه های توزیع فرازیر

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: قدرت بین شرکتی در شبکه های توزیع فرازیر تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی قدرت بین شرکتی در شبکه های توزیع نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود […]

پرسشنامه خودآزمایی بی احترامی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: خودآزمایی بی احترامی تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: ارزیابی بی احترامی نسبت به همسر نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.