پرسشنامه نوجویی شناختی و احساسی ونکاترامان و پرایس
پرسشنامه / مارس 20, 2015

عنوان پرسشنامه: نوجویی شناختی و احساسی ونکاترامان و پرایس تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش میزان نوجویی شناختی و احساسی در وجود فرد زیر مقیاس ها: نوجویی شناختی – نوجویی احساسی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه وضعیت کلی بهره وری سازمانی
پرسشنامه / مارس 20, 2015

عنوان پرسشنامه: وضعیت کلی بهره وری سازمانی تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش وضعیت کلی بهره وری سازمانی زیر مقیاس ها: وضعیت بهره وری فردی – وضعیت بهره وری سازمانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه نیاز به شناخت کاسیوپو و پتی
پرسشنامه / مارس 20, 2015

عنوان پرسشنامه: نیاز به شناخت کاسیوپو و پتی تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: سنجش نیاز به شناخت در افراد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۲ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه سنجش وضعیت کلی سازمان یادگیرنده
پرسشنامه / مارس 20, 2015

عنوان پرسشنامه: سنجش وضعیت کلی سازمان یادگیرنده تعداد گویه ها: ۶۰ هدف: سنجش وضعیت کلی سازمان یادگیرنده زیر مقیاس ها: وضعیت یادگیری فردی – وضعیت سازمان یادگیرنده نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه قدرت نسبت داده شده کومر
پرسشنامه / مارس 19, 2015

عنوان پرسشنامه: قدرت نسبت داده شده کومر تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش نوع ادراکات زیردستان نسبت به جریان قدرت در روابط بین فردی در سازمان زیر مقیاس ها: پاداش – اجباری – قانونی – خبره – مرجع نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی
پرسشنامه / مارس 19, 2015

عنوان پرسشنامه: نگرش نسبت به تغییر سازمانی تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش نگرش افراد نسبت به تغییر سازمانی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه کیفیت خدمات در بیمارستان شیمول و یاواس
پرسشنامه / مارس 19, 2015

عنوان پرسشنامه: کیفیت خدمات در بیمارستان شیمول و یاواس تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش کیفیت خدمات در بیمارستان زیر مقیاس ها: جست و جو – اعتماد – تجربه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPI) – فرم کوتاه
پرسشنامه / مارس 19, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش دو بعد عمده شخصیت (برون گرایی و روان نژندی) زیر مقیاس ها: روان نژندی – برونگرایی سازندگان پرسشنامه: آیزنک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس رابطه سازمان – مردم هوانگ (OPRA)
پرسشنامه / مارس 19, 2015

عنوان پرسشنامه: رابطه سازمان – مردم هوانگ (OPRA) تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش کیفیت رابطه سازمان – مردم زیر مقیاس ها: اطمینان – کنترل دوطرفه – رضایت از رابطه – تعهد در رابطه – حل مشکل نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه خودارزیابی در سازمان
پرسشنامه / مارس 19, 2015

عنوان پرسشنامه: خودارزیابی در سازمان تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: خودارزیابی کارکنان در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.