دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

مقیاس سنجش هم وابستگی بک (BCAS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش هم وابستگی بک (BCAS) تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش وابستگی متقابل زیر مقیاس ها: کنترل – دغدغه های اجتماعی – تعارض خانوادگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در […]

پرسشنامه مهارت انسانی مدیران و کارکنان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مهارت انسانی مدیران و کارکنان تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش میزان مهارت انسانی مدیران و کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال […]

پرسشنامه تحلیل رفتگی کارکنان خدماتی سینگ و همکاران

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تحلیل رفتگی کارکنان خدماتی سینگ و همکاران تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش میزان تحلیل رفتگی کارکنان خدماتی زیر مقیاس ها: زوال شخصیت – کاهش دستاوردهای شخصی – خستگی عاطفی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از […]

پرسشنامه استرس های زندگی توماس و همکاران (LDI)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: سنجش میزان استرس های زندگی زیر مقیاس ها: دغدغه های زناشویی – دغدغه های شغلی – فعالیت های خارج از خانه – خود و خانواده – رضایت از زندگی / خوش بینی سازندگان پرسشنامه: ادوین جی. توماس ،ماریان یوشیوکا و ریچارد دی. آگر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره […]

پرسشنامه روحیه معلمان میرکمالی

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش روحیه معلمان زیر مقیاس ها: سلامت جسمانی و روانی فرد و امنیت محیط کار – احساس رضایت از محیط کار – احساس رضایت از نحوه ی مدیریت و ارضای فردی و گروهی توسط مدیر – احساس ارزش و احترام و شناخته شدن در سازمان – احساس رضایت از برخورد […]

پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار فورنل و وست بروک

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار فورنل و وست بروک تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار زیر مقیاس ها: مطیع بودن – پر سر و صدا بودن – هم سلیقه بودن – جسارت همراه با خشونت – طرفدار قانون های سخت گیرانه – قدرت تحمل بالا […]

پرسشنامه پیوند خانوادگی پارکر و همکاران (PBI)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: پیوند خانوادگی پارکر و همکاران (PBI) تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش پیوند خانوادگی زیر مقیاس ها: مراقبت – حمایت افراطی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۹ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در […]

پرسشنامه ارزیابی وضعیت سازمان یادگیرنده

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزیابی وضعیت سازمان یادگیرنده تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: ارزیابی وضعیت سازمان یادگیرنده زیر مقیاس ها: محیط یادگیری – فرآیند یادگیری – تقویت یادگیری از سوی رهبری سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در […]

پرسشنامه کیفیت ادراک شده خرید اینترنتی یو و دانتو

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش کیفیت ادراک شده خرید اینترنتی زیر مقیاس ها: سهولت استفاده – طراحی زیبا – سرعت پردازش – امنیت سازندگان پرسشنامه: یو و دانتو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ […]

مقیاس جرأت ورزی نوجوانان لی و همکاران (ASA)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: جرأت ورزی نوجوانان لی و همکاران (ASA) تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: سنجش میزان جرأت ورزی در نوجوانان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک […]