دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه بلوغ فرآیندهای سازمانی

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش میزان بلوغ فرآیندها در سازمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار […]

پرسشنامه ابهام شغلی ریزو و همکاران

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۶ هدف: سنجش میزان ابهام شغلی سازندگان پرسشنامه: ریزو، هوس و لیرتزمن معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۰ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود […]

مقیاس خوردن اجباری کاگان و اسکویرس (CES)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: خوردن اجباری کاگان و اسکویرس (CES) تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش خوردن اجباری و غیر قابل کنترل نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک […]

پرسشنامه گروه گرایی مدیران و کارکنان

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: گروه گرایی مدیران و کارکنان تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش میزان گروه گرایی مدیران و کارکنان سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۴ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود […]

پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای لام و مایزرسکی

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارتباط و بازاریابی توصیه ای لام و مایزرسکی تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش ارتباط و بازاریابی توصیه ای زیر مقیاس ها: داخل گروه – خارج گروه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان […]

شاخص نگرش های والدینی هادسون (IPA)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: نگرش های والدینی هادسون (IPA) تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش مشکلات ارتباطی والدین با فرزندان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین […]

پرسشنامه مهارت تصمیم گیری مدیران و کارکنان

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش میزان مهارت تصمیم گیری مدیران و کارکنان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار […]

پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رفتار رهبری شبکه توزیع تعداد گویه ها: ۹ هدف: بررسی رفتار رهبری شبکه توزیع زیر مقیاس ها: رهبری مشارکتی – رهبری حمایتی – رهبری دستوری نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می […]

مقیاس سلطه گری – انطباق جویی هاسکینز (DA)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سلطه گری – انطباق جویی هاسکینز (DA) تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: سنجش سلطه گری – تطابق جویی در خانواده ها و در بین زوجین زیر مقیاس ها: تطابق جویی مربوط به خود – تطابق جویی مربوط به همسر نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: […]

پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: رفتار نوآورانه کانتر تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش میزان ابتکار و نوآوری سازمانی در بین کارکنان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد […]