دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه ناسازگاری بی یر و استرنبرگ (DQ)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ناسازگاری بی یر و استرنبرگ (DQ) تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش ناسازگاری و ناشادی در روابط زناشویی نمره گذاری: دارد روایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۷ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به […]

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کوتاه مدت صادرات لاگس و لاگس (STEP)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزیابی عملکرد کوتاه مدت صادرات لاگس و لاگس (STEP) تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی عملکرد صادرات در کوتاه مدت زیر مقیاس ها: رضایت از بهبود عملکرد کوتاه مدت – بهبود حجم صادرات در کوتاه مدت – بهبود عملکرد کوتاه مدت مورد انتظار نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: […]

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن تعداد گویه ها: ۹۱ هدف: سنجش عوامل موثر بر میزان فرسودگی شغلی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۳ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود […]

پرسشنامه تأثیر گروه مرجع بر خرید محصول پارک و لسیج

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تأثیر گروه مرجع بر خرید محصول پارک و لسیج تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش تأثیر گروه مرجع بر خرید محصول زیر مقیاس ها: تأثیر اطلاعاتی – سودمندی – ارزش نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از […]

مقیاس سازگاری زوجین شاغل اسکینر و مک کوبین (DECS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سازگاری زوجین شاغل اسکینر و مک کوبین (DECS) تعداد گویه ها: ۵۸ هدف: سنجش سازگاری در زوجین شاغل نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک […]

پرسشنامه غرور ملی اسمیت و کیم

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش غرور ملی در افراد زیر مقیاس ها: غرور ملی عمومی – غرور ملی ویژه سازندگان پرسشنامه: اسمیت و کیم معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۷ فرمت […]

مقیاس خودپنداره کودکان لیپسیت (SC)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: خودپنداره کودکان لیپسیت (SC) تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش خودپنداره کودکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۸ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می […]