دانلود رایگان
طراحی پرسشنامه
طراحی وب

پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات زو و همکاران (EXPERF)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سنجش عملکرد صادرات زو و همکاران (EXPERF) تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش عملکرد صادرات زیر مقیاس ها: عملکرد مالی صادرات – عملکرد راهبردی صادرات – رضایت از انجام صادرات نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از […]

مقیاس ارتباط با حیوان خانگی پورسکی و همکاران (CABS)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارتباط با حیوان خانگی پورسکی و همکاران (CABS) تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش میزان ارتباطات فرد با حیوان یا پرنده خانگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار […]

پرسشنامه ارزیابی مهارت واقعیت گرایی در تفکر

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارزیابی مهارت واقعیت گرایی در تفکر تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی مهارت واقعیت گرایی در تفکر فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می […]

پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: خبرگی در بازار فیک و پرایس تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی خبرگی در بازار نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP)

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP) تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش مقابله با بیماری فرزند توسط والدین زیر مقیاس ها: حفظ یکپارچگی خانواده، همیاری و تعریف خوش بینانه موقعیت – حفظ حمایت اجتماعی، عزت نفس و ثبات روانی – درک وضعیت سلامتی یا بیماری کودک از طریق […]

پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان بلوغ فردی در سازمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار […]

پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: ارتباطات بازاریابی یکپارچه تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی ارتباطات بازاریابی یکپارچه زیر مقیاس ها: ویژگی های پیام های ارتباطی – ارتباطات یکپارچه جهت پیام های مستمر – ارتباطات متفاوت برای گروه های هدف – ارتباطات دو سویه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   […]

شاخص روابط با همسالان هادسون (IPR)

پرسشنامه

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش روابط و مشکلات با همسالان سازندگان پرسشنامه: هادسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در […]

پرسشنامه تحول پذیری سازمانها

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: تحول پذیری سازمانها تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش میزان تحول پذیری سازمانها نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه سردرگمی مصرف کننده

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: سردرگمی مصرف کننده تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش میزان سردرگمی مصرف کننده و تأثیر آن بر رفتار خرید زیر مقیاس ها: تنوع محرک – نو بودن محرک – پیچیدگی محرک – تعارض محرک – آسایش محرک – اعتماد پذیری محرک نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت […]