پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات زو و همکاران (EXPERF)
پرسشنامه / فوریه 19, 2015

عنوان پرسشنامه: سنجش عملکرد صادرات زو و همکاران (EXPERF) تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش عملکرد صادرات زیر مقیاس ها: عملکرد مالی صادرات – عملکرد راهبردی صادرات – رضایت از انجام صادرات نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

مقیاس ارتباط با حیوان خانگی پورسکی و همکاران (CABS)
پرسشنامه / فوریه 19, 2015

عنوان پرسشنامه: ارتباط با حیوان خانگی پورسکی و همکاران (CABS) تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش میزان ارتباطات فرد با حیوان یا پرنده خانگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه ارزیابی مهارت واقعیت گرایی در تفکر
پرسشنامه / فوریه 19, 2015

عنوان پرسشنامه: ارزیابی مهارت واقعیت گرایی در تفکر تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی مهارت واقعیت گرایی در تفکر فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه خبرگی در بازار فیک و پرایس
پرسشنامه / فوریه 19, 2015

عنوان پرسشنامه: خبرگی در بازار فیک و پرایس تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی خبرگی در بازار نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP)
پرسشنامه / فوریه 19, 2015

عنوان پرسشنامه: مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP) تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش مقابله با بیماری فرزند توسط والدین زیر مقیاس ها: حفظ یکپارچگی خانواده، همیاری و تعریف خوش بینانه موقعیت – حفظ حمایت اجتماعی، عزت نفس و ثبات روانی – درک وضعیت سلامتی یا بیماری کودک از طریق ارتباط با والدین دشگر یا مشورت با پزشکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان
پرسشنامه / فوریه 19, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان بلوغ فردی در سازمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه
پرسشنامه / فوریه 18, 2015

عنوان پرسشنامه: ارتباطات بازاریابی یکپارچه تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی ارتباطات بازاریابی یکپارچه زیر مقیاس ها: ویژگی های پیام های ارتباطی – ارتباطات یکپارچه جهت پیام های مستمر – ارتباطات متفاوت برای گروه های هدف – ارتباطات دو سویه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

شاخص روابط با همسالان هادسون (IPR)
پرسشنامه / فوریه 18, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش روابط و مشکلات با همسالان سازندگان پرسشنامه: هادسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه تحول پذیری سازمانها
پرسشنامه / فوریه 18, 2015

عنوان پرسشنامه: تحول پذیری سازمانها تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش میزان تحول پذیری سازمانها نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه سردرگمی مصرف کننده
پرسشنامه / فوریه 18, 2015

عنوان پرسشنامه: سردرگمی مصرف کننده تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش میزان سردرگمی مصرف کننده و تأثیر آن بر رفتار خرید زیر مقیاس ها: تنوع محرک – نو بودن محرک – پیچیدگی محرک – تعارض محرک – آسایش محرک – اعتماد پذیری محرک نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.